Stiftelsen Lantbruksforskning
Forskningsområde
Ansökan
Slutrapport
Sökord
Hur görs (o)jämställdheten i familjelantbruket?
Projektstatus:
Pågående
Projektnummer:
H0946317
Datum för slutrapport:
2014-06-01
Huvudsökande:
Gun Lidestav
Organisation:
Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU
Adress:
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå
Telefon:
090 - 786 83 91
E-post:
gun.lidestav@slu.se
Medsökande:
Carina Keskitalo
Medsökande:
Solveig Berg Lejon
Hittills beviljade medel:
2,4500.00 SEK
 
År 1: 7500.00 SEK
År 2: 8700.00 SEK
År 3: 8300.00 SEK

Sammanfattning av ansökan

Jord- och skogsbruket tillhör våra mest ojämställda näringar. För att ”komma åt” problemet måste vi förstå de bakomliggande orsakerna/strukturerna och mekanismerna. Vi måste förstå både hur olika typer av arbete värderas men också hur andra produktionsfaktorer värderas. Dessa produktionsfaktorer/resurser är, förutom arbete; jord, kapital, kunskap/kompetens och sociala/ och affärsmässiga nätverk. För att undersöka hur dessa faktorer bidrar till den rådande ojämställdhet är genusbegreppet och teorier om genusordningen till stor hjälp. Vi föreslår därför ett doktorandprojekt som specifikt undersöker genusordningen skapas/återskapas och förändras inom olika ”produktionsinriktningar/nischer av familjelantbruket för att med den kunskapen som grund kunna utveckla definitioner kriterier och indikatorer och föreslå åtgärder. Genom en komparativ ansats, och med en uppsättning kvantitativa och kvalitativa metoder jämförs traditionella verksamheter inom lantbruket med nya.
| Mer
Stiftelsen Lantbruksforskning | 105 33 Stockholm | 0767-75 35 42 | tw:@Lantbruksforskn | bg: 5813-0832 | org.nr: 802013-8221 | webbansvarig: Johan C Thorburn