Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Ecip och Eurodairy

Ecip, The European Cattle Innovation Partnership, är ett samarbete mellan ett antal lantbruksrelaterade organisationer med det gemensamma målet att förbättra internationell koordinering av tillämpad forskning, utveckling och kunskapsutbyte i europeisk mjölknäring.

Stiftelsen Lantbruksforskning är en av två svenska partnerorganisationer. Den andra är LRF. ECIP har totalt elva partnerorganisationer från nio länder.

Ecip

Under Ecip ligger Eurodairy, ett europeiskt nätverk för att öka mjölknäringens ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. Nätverket finansieras genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Stiftelsens forskningssekreterare Jessica Ekström deltar som svensk representant i Eurodairy.

Eurodairy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress