Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Filtreringsmetoder för utvinning av växtproteiner avsedda för morgondagens produktion av livsmedel

Status: Pågående
Projektnummer: O-17-20-982
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Växtodling
Ansökningsår: 2017
Datum för slutrapport: 30 juni 2021
Huvudsökande: Marilyn Rayner
Organisation: Marilyn Rayner
E-postadress: marilyn.rayner@food.lth.se
Telefon: 046 222 4743
Medsökande: Ingegerd Sjöholm
Medsökande: Frank Lipnizki
Beviljade medel: 2 918 000 SEK

We are facing a protein shift in which a portion of the animal based protein in our diet needs to be replaced by plant proteins to reduce the climate impact from the food sector. Many agricultural by-streams contain high value proteins not used to their full potential. We aim to recover proteins from by-streams from rapeseed oil production and quinoa starch isolation by membrane technology to recover and concentrate proteins, and reduce unwanted compounds in a cost efficient way. Key challenges are optimization of pre-treatments and maximize the protein yield through membrane material/module choices, and operating conditions (temperature, pressure, etc.). Techniques are currently used in the dairy industry, but need to be optimized for this application. The impact for the industry is: farmers can increase revenues via by-stream valorization, new protein foods with low climate impact can be created, the import of soy can be reduced, and jobs created in Sweden.

Vi står inför ett proteinskifte där en del av det animaliska proteinet bör ersättas av vegetabiliskt protein för att sänka klimatpåverkan från livsmedelssektorn. Många agrikulturella restströmmar innehåller högvärdigt protein som idag inte utnyttjas till sin fulla potential. I det aktuella projektet vill vi rena upp och koncentrera protein från restströmmar från rapsoljeproduktion samt isolering av quinoa-stärkelse på ett kostnadseffektivt sätt. Här är membranprocesser nyckeln. De huvudsakliga utmaningarna i projektet är att optimera förbehandlingen före membranprocesserna och att justera membranprocessbetingelser för att maximera proteinutbytet genom att välja rätt membranmaterial, driftinställningar, tryck och temperatur. Teknikerna finns på plats och behöver optimeras för syftet. Nyttan för näringen är att lantbrukare får bättre betalt för hela sin gröda. Dessutom skapas nya proteinrika klimatsmarta livsmedel, import av soja kan minska och fler arbetstillfällen skapas i Sverige.

 

Antal träffar i projektbanken: 93

Filtreringsmetoder för utvinning av växtproteiner avsedda för morgondagens produktion av livsmedel
Marilyn Rayner

Projektnummer: O-17-20-982 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Växtodling

… av livsmedel Marilyn Rayner Vi står inför ett proteinskifte där en del av det animaliska proteinet … with low climate impact can be created, the import of soy can be reduced, and jobs created in Sweden. Marilyn Rayner Frank Lipnizki Ingegerd Sjöholm …

Läs mer

Campylobacter hos slaktkyckling
Marie-Louise Danielsson-Tham, Örebro Universitet

Projektnummer: 9843003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

… 9843003 Campylobacter hos slaktkyckling Marie-Louise Danielsson-Tham Örebro Universitet …

Läs mer

Låg kadmiumackumulering i vetekorn.
Maria Greger, Högskolen i Hedmark

Projektnummer: V0733248 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 6 mars 2009

… V0733248 Låg kadmiumackumulering i vetekorn. Maria Greger Högskolen i Hedmark …

Läs mer

On-landplöjning på lerjord - kan vi förbättra markstrukturen?
Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektnummer: H0648350 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 oktober 2010

… H0648350 On-landplöjning på lerjord - kan vi förbättra markstrukturen? Maria Stenberg Hushållningssällskapet Skaraborg …

Läs mer

Utveckling av ett prognossystem för Acrothecium-röta i lagrade morötter
Mariann Wikström, Findus R&D AB

Projektnummer: H0656455 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 oktober 2009

… H0656455 Utveckling av ett prognossystem för Acrothecium-röta i lagrade morötter Mariann Wikström Findus R&D AB …

Läs mer

Mellangrödor efter höstvete och på EU-träda
Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektnummer: 0233081 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 mars 2007

… 0233081 Mellangrödor efter höstvete och på EU-träda Maria Stenberg Hushållningssällskapet Skaraborg …

Läs mer

Mätning av möjlig dioxinbildning vid spannmålseldning
Marie Rönnbäck, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Projektnummer: V0655004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 oktober 2006

… V0655004 Mätning av möjlig dioxinbildning vid spannmålseldning Marie Rönnbäck SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut …

Läs mer

Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris
Marianne Jensen-Waern,

Projektnummer: 0352013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

… 0352013 Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris Marianne Jensen-Waern …

Läs mer

Utveckling av integrerad, ekologisk och konventionell växtodling
Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektnummer: 0433016 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 14 oktober 2008

… 0433016 Utveckling av integrerad, ekologisk och konventionell växtodling Maria Stenberg Hushållningssällskapet Skaraborg …

Läs mer

Fleromättat fett i fodret till suggor
Maria Neil, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0252001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 juli 2006

… 0252001 Fleromättat fett i fodret till suggor Maria Neil Sveriges lantbruksuniversitet, SLU …

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress