Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Förbättrad diagnostik av maskinfektioner och riktad avmaskning av värphöns

Status: Pågående
Projektnummer: O-19-20-288
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Poultry
Ansökningsår: 2019
Huvudsökande: Johan Höglund
Organisation: Johan Höglund
E-postadress: johan.hoglund@slu.se
Telefon: 0702574156
Medsökande: Behdad Tarbiat
Medsökande: Désireé Jansson
Beviljade medel: 2 600 000 SEK

Worm infections in free-range layers are increasingly causing health problem in the poultry industry. Despite this, there are knowledge gaps about how worms are detected in living laying hens and on methods for how they can be controlled in modern free-range housing systems. The objectives of the project are to; i) develop a new molecular tool with which one can distinguish eggs from Ascaridia and Heterakis, and ii) evaluate a method of targeted treatment during production conditions which so far has only been tested on a smaller scale. All in all, the idea is to investigate whether it is possible to suppress the spread of infection and thereby prevent severe re-infection by beginning the deworming at an early stage of the infection cycle. We also intend to evaluate the results of a monitoring program initiated by the Swedish Egg Association in 2009. The results of the proposed research program will thus form the basis and be able to be implemented in the extension service to farmers.

Maskinfektioner hos frigående höns är ett ökande hälsoproblem inom fjäderfänäringen. Trots detta saknas moderna metoder om hur maskinfektioner påvisas i fåglarnas träck samt hur de kan kontrolleras i dagens inhysningssystem. Målsättningarna med projektet är; i) att ta fram molekylär diagnostik med vilken man kan särskilja ägg från spolmask och blindtarmsmask och ii) att under produktionsförhållanden utvärdera en metod för riktad avmaskning. Syftet är att studera om det är möjligt att minska parasiternas smittspridning genom att påbörja avmaskningen i ett tidigt skede av infektionscykeln och därmed förhindra kraftig återinfektion. Vi avser även att utvärdera resultaten av 'Hälsokontroll spolmask' vilket är ett program som initierades av Svenska Ägg 2009. Resultaten av det föreslagna forskningsprogrammet kommer därmed att ligga till grund för och kunna användas i rådgivning till djurägarna till nytta för ett ökat djurskydd och ökad produktion.

 

Antal träffar i projektbanken: 8

Karakterisering av Haemonchus hos svenska får
Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0354001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 22 december 2006

… 0354001 Karakterisering av Haemonchus hos svenska får Johan Höglund Sveriges lantbruksuniversitet, SLU …

Läs mer

Förekomst av resistens mot avmaskningsmedel (anthelmintika) hos rundmaskar (nematoder) hos får
Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0550089 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 16 december 2008

… hos får Johan Höglund Sveriges lantbruksuniversitet, SLU …

Läs mer

Epidemiologiska studier av spolmasksmitta hos föl vid svenska stuterier med fokus på äggens överlevnad i olika miljöer.
Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0747206 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 december 2010

… på äggens överlevnad i olika miljöer. Johan Höglund Sveriges lantbruksuniversitet, SLU …

Läs mer

Förbättrad diagnostik av maskinfektioner och riktad avmaskning av värphöns
Johan Höglund

Projektnummer: O-19-20-288 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Poultry

… research program will thus form the basis and be able to be implemented in the extension service to farmers. Johan Höglund Désireé Jansson Behdad Tarbiat … Höglund Maskinfektioner hos frigående höns är ett ökande hälsoproblem inom fjäderfänäringen. Trots … O-19-20-288 Förbättrad diagnostik av maskinfektioner och riktad avmaskning av värphöns Johan

Läs mer

Molekylära verktyg för detektion av mag- och tarmparasiter och läkemedelsresistens hos får
Lars Johan Höglund

Projektnummer: O-16-20-742 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

Kött

… hos får Lars Johan Höglund I projektet utvecklas molekylära tester för detektion av mag- … and higher lamb mortality. Lars Johan Höglund Katarina Gustafsson Bitte Ljungström …

Läs mer

Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter
Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: H-15-47-097 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2015

… the negative health impact of parasitic infections. Sveriges Lantbruksuniversitet Eva Osterman Lind Johan Höglund

Läs mer

Epidemiologiska studier av den stora leverflundran på svenska betemarker
Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1050003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 maj 2013

… H1050003 Epidemiologiska studier av den stora leverflundran på svenska betemarker Johan Höglund

Läs mer

Metoder för strategisk kontroll och övervakning av resistens hos Fasciola hepatica i Sverige
Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1350023 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 juni 2017

… i Sverige Johan Höglund Fasciola hepatica har under senare år blivit en allt vanligare parasit hos svenska …

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress