Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll

Status: Pågående
Projektnummer: H-14-47-051
Kategori: Forskningsprogram | Häst
Ansökningsår: 2014
Datum för slutrapport: 30 juni 2018
Huvudsökande: Kristin Olstad
Organisation: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
E-postadress: kristin.olstad@nmbu.no
Telefon: +4722964500
Medsökande: Stina Ekman
Medsökande: Nils Ivar Dolvik

Bacterial infection in joints, or septic arthritis, is an important problem in foals because it leads to non-weight bearing lameness that affects the foal’s welfare and because survival after treatment can be as low as 42 %. The prognosis for coming to start in a race is also reduced. A study funded by the Equine Research Foundation in 2012 and earlier studies in pigs and chickens have shown that blood vessels in growth cartilage canals are involved in the pathogenesis. The first project aim is to investigate how the blood and lymphatic circulations are organised around the joints of growing foals, in order to determine which structures require treatment in septic arthritis. The second project aim is to examine recommended techniques for treatment and follow-up in order to determine which structures are reached with these techniques. The two aims will answer the overall aim of developing improved treatments with increased survival following septic arthritis in foals.

Bakteriell infeksjon i ledd, eller septisk artritt, er en viktig problemstilling hos føll fordi den gir alvorlig halthet som påvirker føllets velferd og fordi overlevelse etter behandling kan være så lav som 42 %. Det har også vært vist redusert prognose for å komme til start i løp. En studie finansiert av Stiftelsen Hesteforskning i 2012 og tidligere studier i gris og kylling har vist at blodkarene i karkanaler i vekstbrusken spiller en rolle i sykdomsforløpet. Prosjektets første delmål er å undersøke hvordan blodsirkulasjon og lymfekretsløp er organisert i forbindelse med ledd hos unge føll i vekst, for å avdekke hvilke strukturer det er nødvendig å behandle ved leddinfeksjon. Prosjektets andre delmål er å undersøke anbefalte teknikker for behandling og oppfølging av leddinfeksjon hos føll, for å avdekke hvilke strukturer som nås med disse teknikkene. Prosjektets delmål vil svare på hovedmålet om å utvikle bedre behandlingsteknikker med økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll.

 

Antal träffar i projektbanken: 1580

Långsiktig fosforförsörjning från mark - utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer
Jon Petter Gustafsson,

Projektnummer: O-15-23-311 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2015

Växtodling

In Sweden, fertilization recommendations are based on results obtained from the P-AL (ammonium lactate) soil test, which is supposed to provide the potentially available phosphorus (P). There are known deficiencies with this method, for example that it is poorly suited to determine the availability …

Läs mer

Genomisk selektion mot icke-koagulerande mjölk
Maria Glantz,

Projektnummer: O-15-20-274 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2015

Mjölk

The ability of milk to coagulate is crucial for cheese production. We have previously shown that 31% of milk from SR cows has problem to coagulate: 13% is poorly coagulating and as much as 18% is non-coagulating, which are alarming high figures. The problem with non-coagulating milk at national …

Läs mer

Tredje steget i en 3-stegsraket – kalkens potential för struktur, växtnäring växtskydd och ekonomi
Anita Gunnarsson,

Projektnummer: O-15-20-357 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2015

Potatis
Växtodling

Lime is known to have many positive effects, some of which can be unexpected. The proposed study will measure the effects of carbonate lime (CaCO3) and mixed lime (CaCO3 and Ca(OH)2) on all crops in a rotation (cereal, oilseed rape, canning peas, potatoes). The combined effects of liming on soil …

Läs mer

Kamp mot tramp - funkar bra i början men hur länge?
Eva Salomon,

Projektnummer: O-15-20-321 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2015

Mjölk
Växtodling

Grazing systems for dairy cattle has the potential to be resource efficient for the farmer. However, increasing herd size can cause increasing problems with trampling damages on soil leading to claw problems and dirty udder, which costs working time for cleaning and risk of deteriorated animal …

Läs mer

Medlemsbeteende i kooperativa föreningar - incitament för medlemmars investeringsvilja.
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0245006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Nitratstickor, en metod för att pedagogiskt visa på lämpliga åtgärder för minskad nitratutlakning. /Metod & Teknik
Lars Törner, Odling i Balans

Projektnummer: 0248028 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Molekylär bevakning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) i Sverige (Molecular surveillance of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) in Sweden)
Sándor Belák, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 9930030 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Mjölkkors livslängd - samband med biologiska egenskaper och miljöförhållanden
Erling Strandberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0030003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Korn som råvara för livsmedelsindustrin
Göran Persson,

Projektnummer: 9736006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtodlingssystemets inverkan på spannmålens nutritionella kvalitet
Gunnar Svensson,

Projektnummer: 9733070 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress