Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal.

Status: Avslutat
Projektnummer: H1147076
Kategori: Forskningsprogram | Häst
Ansökningsår: 2011
Datum för slutrapport: 10 september 2012
Huvudsökande: Constanze Fintl
Organisation: Norge Veterinær Høgskole
E-postadress: constanze.fintl@nmbu.no
Telefon: +4722964920

Sammanfattning av slutrapport
Dette prosjektet har som mål å karakterisere den elektriske aktiviteten i tynntarmen hos hest ved bruk av in vitro intracellulære målingsmetoder. I den første delen av studien har vi nå undersøkt og karakterisert aktiviteten i tynntarmen hos friske hester, samt hvilke komponenter som bidrar til dette. Denne studien vil danne grunnlaget for den påfølgende delen av dette prosjektet som vil sammenligne disse funnene med de fra hester med inflammatoriske forandringer i tarmveggen. Vi ønsker med dette å teste vår hypotese at slike sykdomsprosesser vil forandre den elektriske aktiviteten i tarmen som dermed vil bidra til de kliniske symptomer.
Denne studien ønsker med dette å fremme vår forståelse for hvordan normal bevegelse av tarmkanalen genereres og opprettholdes, så vel som hva som skjer i sykdomsaffisert tarm. Dette vil også være et viktig ledd i å kunne formulere fremtidige behandlingsstrategier. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom NVH, University of Edinburgh og SLU.

This project aims to characterise the in vitro electrical activity of the equine small intestine using intracellular microelectrode recording techniques. The first part of the project has investigated the electrical patterns of the normal small intestine and the factors that contribute to the generation of these. This will form the basis for the second part of this study which will compare the findings to that of samples collected from horses with inflammatory bowel disease. The hypothesis we wish to test is that inflammatory conditions will alter the normal intestinal electrical pattern and thereby contribute to the clinical disease of these horses.
This study will help improve our basic knowledge of equine intestinal motility patterns as well as help understand how inflammation may alter these. Furthermore, this may represent an important step in formulating future treatment strategies. The work is a collaborative project between NVH, the University of Edinburgh and SLU.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Alle som holder på med hest vet at kolikk kan være en potensielt livstruende situasjon, og at det derfor er viktig at hesten raskt blir undersøkt og behandlet av veterinær. I noen tilfeller vil også en operasjon være nødvendig for å kunne redde hesten.

Rent økonomisk representerer kolikk og annen tarmrelatert sykdom også et betydelig problem hos hest, og det er kun haltheter og luftveislidelser som koster hesteindustrien mer penger per år. De utgiftene man har i forbindelse med en kolikkepisode er naturligvis ikke bare kostnader forbundet med selve behandlingen av hesten, men også tapt treningstid, og i verste fall også tap av hesten.

Til tross for at kolikk har så store konsekvenser både velferdsmessig og økonomisk, har vi ennå veldig liten kunnskap og forståelse for de mekanismene som genererer og opprettholder de normale og rytmiske sammentrekningene i hestens tarmkanal. Hva som skjer med disse hos en hest med kolikk, vet vi enda mindre om. Vi har jo heldigvis etter hvert fått mer kunnskap om forskjellige risikofaktorer som er involvert i forskjellige typer kolikk, som for eksempel transport og risiko for forstoppelseskolikker, men selve tarmmotorikken vi dessverre ennå ikke så mye om. Men, selv om vi ennå vet lite om dette hos hest, pågår det heldigvis mye forskning på andre dyrearter som har bidratt til en økt forståelse for disse prosessene. Dette har tydeliggjort at en normal, fungerende tarmkanal krever et uhyre komplekst samspill mellom muskulatur, nerver og kjemiske faktorer så vel som tarmens pacemaker celler, interstitial cells of Cajal (ICC). Det er nettopp dette samspillet vi ønsker å utforske videre, med utgangspunkt i ICC og den rolle de spiller i disse prosessene.

Disse studiene er nå godt i gang ved Norges veterinærhøgskole (NVH) hvor vi har etablert et laboratorium med nettopp dette som formål. Her har vi installert mye avansert utstyr som kan måle den elektriske aktiviteten i små tarmbiopsier fra hest. Disse målingene vil gi oss informasjon om hvordan det elektriske mønsteret ser ut, men også hva som regulerer det og påvirker det. Når vi har denne informasjonen, er det lettere å forstå hva det er som driver tarmmotorikken, men også hvordan vi kan påvirke den.
Det sistnevnte blir spesielt viktig i den andre delen av denne studien som skal skje i løpet av 2013. Vi har da tenkt til å gå videre og se hvordan disse mønstrene er hos hester med unormal tarmfunksjon. Likeledes vil vi undersøke om det er mulig å regulere disse slik at de igjen tilsynelatende blir normale. Dette er naturligvis svært viktig, da det kan gi oss informasjon om hvilken behandling som vil være mest fornuftig for hester med kolikk.
Hele dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges veterinærhøgskole (NVH), universitetet i Edinburgh i Skottland, og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Våre kollegaer i Skottland, Dr Geoff Pearson og Dr Neil Hudson har lang erfaring med elektrofysiologiske studier som er hoveddelen i dette studiet, og er dermed svært viktige samarbeidspartnere. Men, det er også både professor Charles Press ved NVH, og professor Ronny Lindberg ved SLU. De har begge bred erfaring med å undersøke både frisk og sykdomsaffisert tarm under mikroskopet, samt å bruke forskjellige fargemetoder som kan gi ytterligere informasjon om de forskjellige cellepopulasjonene i tarmen. Deres kunnskap og kompetanse blir spesielt viktig i den andre delen av dette prosjektet hvor vi skal begynne å undersøke tarm fra hester som har hatt problemer med tarmfunksjonen.
Det er mye arbeid som gjenstår, men vi er kommet godt i gang, og ser frem til å fortsette med studiene.

 

Antal träffar i projektbanken: 1578

Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg
Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Projektnummer: H-17-47-281 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Although the equine sector in Sweden has gone through an expansion the last decades, the working methods have not changed. Working conditions must be improved to enable the horse industry to offer safe, sustainable and attractive jobs. The aim is to develop methods and tools for work environment …

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN NY PROFYLAKTISK METOD FÖR ATT MINSKA LIDANDET HOS HÄSTAR MED SOMMAREKSEM
Rickard Ignell, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU

Projektnummer: H-17-47-282 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Insect bite hypersensitivity (IBH) associated with Culicoides biting midges is the most common allergic skin disease in
horses, seriously reducing welfare of affected horses. The main symptom is severe pruritus, with risk of self-infected
open wounds. The choice for treatment and prevention of this …

Läs mer

Uppskatta vallens avkastning och näringsinnehåll genom spektral teknik
Margareta Emanuelson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: R-18-62-989 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

The objective is to develop remote sensing methods to estimate forage nutrition and yield in the field in Northern Sweden. Field and lab measurements on grass-legume mixtures will be conducted from June 2018 to December 2019. At sampling time, drones flight with multispectral cameras, …

Läs mer

Från unghäst till atlet -förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar.
Marie Rhodin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: H-16-47-178 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

Many horses in training show motion asymmetries, but it is not known if these are due to pain caused by training; or due to individual biological variations. The aim of this project is to initiate three cohort studies where changes in motion symmetry will be monitored over time in riding horses and …

Läs mer

Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt
Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Projektnummer: H-16-47-192 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

The current project has a basic science and a clinical relevance part. The main project aim is to describe the blood supply to the growth cartilage of the small tarsal bones in young Icelandic Horses. Similar studies of the blood supply to long bones that ossify from three separate centers have …

Läs mer

Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning (Delstudie 3: Ridlärare-Häst)
Charlotte Lundgren, Linköpings universtitet

Projektnummer: H-17-47-278 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

'Work Package 3: Riding Instructor-Horse' is the final part of the project 'Improving Teaching Methods in Riding Education: the Interplay between Rider, Riding Instructor and Horse'. In this project, the Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research has previously funded the first two work …

Läs mer

Stallbackskulturer i cyberrymden
Susanna Hedenborg, Malmö högskola

Projektnummer: H-17-47-290 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

The purpose of the project is to analyse stable cultures in cyberspace in Sweden and Norway. In recent years, questions about the welfare of horses have been debated in social media and norms for horse-keeping are created on Internet. In this project, these norms are conceptualised as stable …

Läs mer

Golvunderlagets inverkan på kornas gång
Hans von Wachenfelt, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: V1430018 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2014

A primary reason for unhealthy legs and claws are unsuitable floor properties in dairy houses,
which may result in slippery floors and slip injuries to cows and mastitis.
The hygiene of a floor surface and floor properties affect the cow claw/floor interaction and gait.
The aim is to determine an …

Läs mer

Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax.
Stefan Alenius, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: V1350026 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2013

Pneumonia is the most prevalent disease in Swedish feedlot cattle herds, causing mortality as well as affecting weight gain, rearing time and economy. Viral infections, including bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and bovine coronavirus (BCV) as major actors, cause respiratory disease. …

Läs mer

Vad betyder "lean" för lantbruksföretagen?
Hans Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: H1346088 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2013

The competitiveness of Swedish agriculture is discussed extensively in media. Lean is a managerial strategy that developed in post-war Japan. Studies of manufacturing and service companies show better capacity utilization, quality control and ability to follow price signals. The issue is if lean …

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress