Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Mineralutfodring av kor under sintid - samband med kalciumbalans och kalvningsförlamning

Status: Avslutat
Projektnummer: H0630382
Kategori: Forskningsprogram | Mjölk
Ansökningsår: 2006
Datum för slutrapport: 29 december 2009
Huvudsökande: Kjell Holtenius
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: kjell.holtenius@slu.se
Telefon: 018 - 67 16 29
Beviljade medel: 650 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 4

Mineralutfodring av kor under sintid - samband med kalciumbalans och kalvningsförlamning
Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0630382 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 december 2009

… H0630382 Mineralutfodring av kor under sintid - samband med kalciumbalans och kalvningsförlamning …

Läs mer

Kortare sintid – inverkan på mjölkavkastning, djurhälsa och fertilitet samt mjölkens sammanfattning och kvalitet
Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1130087 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 januari 2018

… H1130087 Kortare sintid – inverkan på mjölkavkastning, djurhälsa och fertilitet samt mjölkens … sammanfattning och kvalitet Kjell Holtenius Sintiden är viktig för kons hälsa och prestationer under … den kommande laktationen. I detta projekt har vi undersökt om det är fördelaktigt att minska sintiden … dominerande raserna Svensk Holstein respektive Svensk Röd, har vi undersökt hur sintidens längd … påverkar kornas mjölkavkastning, hälsa och fertilitet. Vi har också undersökt hur sintidslängden påverkar …

Läs mer

Sintidsensilage för att minska problemen med hypokalcemi och kalvningsförlamning
Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V1030053 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 11 januari 2013

… V1030053 Sintidsensilage för att minska problemen med hypokalcemi och kalvningsförlamning Kjell … efter kalvning. Trettiosex kor och dräktiga kvigor studeras under de sista veckorna av sintiden. … perioden runt kalvning hos de kor som den senare delen av sintiden konsumerade det foder som innehöll … MgCl2 vilket visar att behandlingen hade avsedd effekt men pH-sänkningen var liten. Sintidsfodret … Kor som fick MgCl2 i sintidsfodret upprätthöll magnesiumhalten i blodet signifikant bättre efter …

Läs mer

Orsaker till antibiotikaresistens hos tarmbakterier från kalvar i mjölkbesättningar - Del II
Björn Bengtsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: V1230008 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 september 2015

… under karenstiden för mejerileverans. Råmjölk från sintidsbehandlade kor gavs till kalvar på nästan alla …

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress