37F5fc0b056c84bd5ea055db0314449b (1)

​13 projekt fick medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut 36 miljoner kronor till 13 projekt i 2021 års öppna utlysning. På måndagens styrelsemöte beslutades det att sex projekt inom animalieforskning, tre projekt inom vegetabilieforskning samt fyra projekt inom området klimat och miljö, får medel.

– Forskning som finansieras av Stiftelsen ska var av högsta relevans för lantbruksnäringen, det är därför roligt att se en så stor bredd på projekten som finansieras i år, säger Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.

Nedan följer en lista på samtliga projekt som fick medel. Projektnumret som börjar med O kan användas för sökningar i vår projektbank om man vill läsa mer, lantbruksforskning.se/projektbanken.

Livsmedel animalier                         

O-21-20-616, Söka vägar till ekonomiskt hållbar lammköttsproduktion med hjälp av en expertpanel, Mikaela Jardstedt, SLU, 757 000 kr

O-21-20-619, Bekämpning av kolibacillos hos fjäderfä: åtgärder för att förebygga utbrott

Ingrid Hansson, SLU, 2 995 000 kr

O-21-20-623, Förbättrad diagnostik för att kontrollera och förebygga infektioner med Lawsonia intracellularis, en bakterie som orsakar stora kostnader för grisproduktionen, Magdalena Jacobson, SLU, 3 085 000 kr

O-21-20-626, Lågt smittryck – en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukning, Magdalena Jacobson, SLU, 3 008 000 kr

O-21-20-631, Kolugnt i stallet med avelsarbete och automatisk registrering av kors beteende, Anna Silvera, SLU, 2 684 000 kr

O-21-20-635, Mindre mjölkkobesättningars roll i en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning, Lisa Ekman, SLU, 2 768 000 kr

Livsmedel vegetabilier

O-21-20-615, Stinksotens olösta gåtor: vad beror den ökade förekomsten på och hur motståndskraftigt är vårt vete?, Therese Bengtsson, SLU, 2 996 000 kr

O-21-20-628, Ökad odlingssäkerhet i höstraps med fokus på rapssjukdomar

Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB, 2 983 000 kr

O-21-20-636, Samodling för mer hållbar rapsodling, Georg Carlsson, SLU, 2 976 000 kr

Klimat och miljö

O-21-23-617, Åtgärder i jordbruksdiken i Sverige: utvärdering av ekologisk och kemisk status och vattenkvalitet på avrinningområdesnivå i nuvarande och framtida klimat, Magdalena Bieroza, SLU, 2 999 000

O-21-23-618, Glyfosatfritt vallbrott utan ökat växtnäringsläckage, Helena Aronsson, SLU, 2 958 000 kr

O-21-23-622, Strukturkalkning – tidpunktens betydelse och de långsiktiga effekterna, Lisbet Norberg, SLU, 2 983 000 kr

O-21-23-624, Optimering av svämtäcke som biofilter för minskad avgång av växthusgaser och ammoniak från gödsellager, Kristina Mjöfors, RISE, 2 899 000 kr

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer