Bild på kor

​Arbetsväxling minskar skaderisken i frilandsodlingen

Hållbar-odling.png

Det går att minska de fysiska belastningarna vid skörd av köksväxter och bär. Omväxlande arbetsställningar och hjälpmedel minskar risken för besvär men utveckling av arbetsmetoder behövs.

Påfrestande arbetsställningar förekommer ofta inom frilandsodlingen. Sådd, plantering, ogräsrensning och skörd innebär intensivt arbete utan större variation under långa pass. Arbete i marknivå utfört i nedböjd, huksittande eller knäsittande ställning innebär risk för besvär och skador på rygg, höfter, knän och fötter.

Hur omfattande problemen med svåra arbetsställningar inom frilandsodlingen är har undersökts av forskare på SLU. Syftet var att beskriva de ergonomiska förhållandena vid manuellt arbete på friland och att ta fram rekommendationer för hur arbetet kan utföras så att belastningen minskar.

Skördearbete på film

En enkät sändes ut till samtliga köksväxtodlare och jordgubbsodlare i landet, med frågor bland annat om arbetsmoment, arbetsrotation, arbetsväxling, hjälpmedel och belastningsbesvär. 192 köksväxtodlare och 118 jordgubbsodlare svarade.

Arbetsplatsstudier genomfördes i åtta frilandsodlingar där skörd av blomkål, isbergssallat, broccoli och jordgubbar studerades, och odlare och arbetstagare intervjuades.

Skördearbetet filmades också. Filmerna utgjorde underlag till biomekanisk analys av arbetet. Med hjälp av en docka och ett datorprogram kan man beräkna vridmomenten över olika leder vid lyft och ländryggens kompression vid statiska positioner.

Vanligt med besvär

Av de intervjuade som arbetade med skörd av köksväxter angav flera att de hade besvär från ryggen, några även från axlar, händer, knän och fötter.

Samtliga jordgubbsplockare angav att de hade besvär från nedre delen av ryggen och några angav besvär från knäna på grund av ojämnheter, väta och kyla i marken.

Arbetsgivarna känner inte till i den utsträckning de borde att arbetstagarna har besvär. I enkäten frågade vi arbetsgivarna: 29 procent av köksväxtodlarna och 22 procent av jordgubbsodlarna sade sig känna till det, men det borde ha varit fler, säger Stefan Pinzke på SLU.

Resultaten visar att mycket hög ländryggskompression förekommer vid arbete i och under knähöjd. Belastningen minskade till mer än 50 procent om de skördade växterna lades på ett transportband i stället för i en låda på marken.

Den som vid skörd av jordgubbar från marken böjer sig djupt framåt med raka ben utsätter ryggen för dubbelt så hög belastning som om arbetet hade utförts hälsittande med rak rygg.

Metodutveckling krävs

Val av arbetsmetod och odlingssätt har alltså stor betydelse för den totala fysiska belastningen liksom användningen av hjälpmedel och skyddsutrustning.

Det är enligt forskarna nödvändigt med utveckling av odlingssätt, arbetsmetoder och upplägg av arbetet samt skyddsutrustning eftersom de belastningar som uppmättes medför skaderisker för arbetstagarna.

Det finns prototyper till avlastningsutrustning som man kan ta på sig men de är enligt min mening för otympliga, ingen skulle vilja bära en sådan. Det måste komma något smidigare, säger Stefan Pinzke.

Studiens rekommendationer är bland annat att arbetstagarna bör ges möjlighet att växla mellan olika arbetsuppgifter. De bör informeras och instrueras om bästa möjliga arbetsställningar och rörelser, betydelsen av att byta mellan dem i det aktuella arbetet samt om vikten av paus, vila och återhämtning. De bör ha tillgång till bra arbetskläder och skyddsutrustning.

Forskarna konkluderar att en god arbetsmiljö ökar attraktionskraften för nyrekrytering av arbetskraft vilket ger förutsättningar för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Projektet "Hållbar arbetskraft på friland - Rekommendationer för ett ergonomiskt utförande av det manuella arbetet" i projektbanken

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer