Fr%C3%A5ga Forskaren 1

Fråga forskaren: ​Ökat intresse för raps som proteingröda för livsmedel

Vi svarar på frågor i tidningen ATL. Senast handlade frågan om att rapsproteiner ser ut att ha en nyckelroll i den alltmer populära växtbaserade kosten och det menar forskarna ökar efterfrågan på raps framöver.

En fråga från lantbrukaren Kristina kom till oss: "Jag har hört att rapsen verkar kunna få nya användningsområden för proteinproduktion och att efterfrågan på raps kan tänkas öka framöver, stämmer detta?"

Forskningschef Mattias Norrby vände sig till Lunds universitet och doktor Karolina Östbring från Institutionen för livsmedelsteknik som tillsammans med professor Frank Lipnizki från membrangruppen vid Institutionen för kemiteknik  samt Johan Thuvander som tillsammans forskat på ämnet.

Läs deras svar hos ATL! 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer