Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Handboken är uppdaterad

Stiftelsens handbok för sökande och beredning har reviderats för 2017

Årets ändringar är i korthet att:

  • Det framgår tydligare att huvudsökande ska vara kontohavare i ansökningssystemet.
  • Sökande ska ange om projektet förväntas leda till en doktorsexamen.
  • Sökande ska redovisa hur projektet knyter an till nuvarande kunskapsläge inom ämnet.
  • Sökande ska ange samtliga branschområden som projektet är relevant för.
  • Ekonomidelen ska fyllas i allra sist i slutrapporten.

Du hittar handboken här.

English summary

Our handbook for applicants and reviewers has been updated for 2017.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev