Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kodisco för att ta reda på hur mycket ljus kor behöver

I ett projekt som fått medel från Stiftelsen Lantbruksforskning undersöker forskaren Sigrid Agenäs från SLU om kors behov av ljus. På Twitter la hon upp en bild från ett försök med texten "Cowdisco! Our light lab for studying how cows respond to light of different wavelengths is now up and running." Vi blev såklart nyfikna på hur forskningen fortgår och ställde några frågor till Sigrid Agenäs.

Ni undersöker kornas dygnsrytm, kan du säga något om vad ni hunnit med att göra?

Vi har testat olika metoder för att mäta ljus och utrustat vårt ljuslabb, som är en stallavdelning utan ljusinsläpp där vi med stor precision kan styra kornas ljusmiljö. Ljuslabbet är nu inställt för att jämföra två olika dagsljusbelysningar, en med stort inslag av blått ljus och en med stort inslag av rött ljus. På natten kommer alla kor ha en svag vit ljusbehandling och vi tror att dygnsrytmen kommer skilja mycket mellan kor som har rött respektive blått ljus på dagen. Ingen av de här ljusmiljöerna är avsedda att vara en belysning som skall tillämpas i praktiken utan vi testar dem för att lära oss mer om hur olika våglängder påverkar halten av olika hormoner i blod, kornas aktivitet, foderintag och självklart mjölkavkastning. För att få tydliga resultat behöver vi använda väldigt tydliga behandlingar, därav discokänslan!

Varför är det här projektet viktigt? 

Projektet är viktigt för att vi vet väldigt lite om vad kor egentligen behöver för ljus, hur olika sorters ljus påverkar deras dygnsrytm och mjölkproduktion och vilket ljus de trivs bäst i.

Vad kommer vi att kunna lära oss av er studie? 

När projektet är slutfört kommer vi kunna beskriva vilka våglängder av ljus som skall finnas i lampor till kor, om detta skall skilja mellan dag- och nattbelysning, hur mycket ljus som behövs på dagen respektive natten och hur stor kontrast det måste vara mellan ljuset på dagen och natten för att kons fysiologi skall uppleva att det finns dag och natt.

Läs mer om projektet På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor, O-17-20-970.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev