Bild på kor

Mjölkveckan oktober 2021: Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem?

mjölk.jpg

Välkommen till mjölkveckan, en vecka med föreläsningar och diskussioner om mjölknäringens bidrag till i ett hållbart livsmedelssystem. Fokus ligger på tillämpbarhet och hur forskningen kan bidra till en mer socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar mjölkproduktion.

Under vecka 41 (11 okt – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka, med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag hålls ett antal intressanta digitala föreläsningar följt av en öppen diskussion. Fokus ligger på att kunna tillämpa forskningsresultaten inom svensk mjölkproduktion. 

Föreläsningarna fokuserar på frågor som rör framtidens mjölkproduktion och hur vi löser de hållbarhetsproblem som finns i dag med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Programmet kommer att vara öppet så du väljer själv vilja föreläsningar du deltar i. Mer information om program och anmälan kommer framöver men spara datumen i din kalender redan nu. 

Mer information kommer att finnas på www.slu.se/mjolkveckan

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer