Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Ny utlysning för fyra industridoktorander

Nu finns möjlighet att söka medel för tillämpad forskning i samarbete mellan akademin och lantbruksnäringen. Sök medel för industridoktorander innan den 22 juni!

Stiftelsen Lantbruksforsknings utlysning gäller medel till fyra industridoktorandprojekt vars inriktning ska vara relevant nu och tio år framåt. Projekten väntas bidra till en fördjupad akademisk kompetens inom lantbrukets näringar, men också öka rörligheten mellan näring och akademin. 

Två riktade mot trädgård och växtskydd

Två av de fyra industridoktoranderna är öppna, vilket innebär att de saknar krav på särskild inriktning utöver den som gäller stiftelsen som helhet. Två är riktade, den ena mot trädgårdssektorn och den andra till projekt inom integrerat växtskydd (såväl växtsjukdomar som ogräs kan komma på fråga).

Anslag på upp till 2,5 miljoner kronor

Alla projekten ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher. 

Projekten kan söka medel från stiftelsen på upp till 2,5 MSEK där en medfinansiering på 50% är ett krav. 

Läs hela utlysningstexten och sök medel här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev