Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nytt forskningsprogram för en hållbar livsmedelskedja

Stiftelsen lantbruksforskning ger medel till forskning för ett hållbart lantbruk. FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling uttrycker ett mål om tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk.

Mot bakgrund av detta har Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Arla beslutat att ge medel åt fem forskningsprojekt som tillsammans syftar till att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar mjölkproduktion och att öka kunskapen om hur mejeriprodukter bidrar till en balanserad och näringsrik kost för konsumenterna. Det är forskare från tre olika forskningsmiljöer som går samman för ökat samarbete.

- Vi testar något för oss helt nytt när vi låter olika organisationer gå samman för att adressera dessa viktiga frågor. Jag är övertygad om detta skapar förutsättningar för att Sverige fortsättningsvis kommer att ligga i framkant för forskning kring en hållbar livsmedelsproduktion, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf.

De projekt som ingår i samarbetet är:

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommer att koordinera programmet.

- Stiftelsens forskningsfinansiering skall skapa nytta för näringen. Med den här satsningen hoppas vi kunna stärka den viktiga dialogen mellan producent och konsument om våra livsmedel i ett bredare perspektiv, säger stiftelsens VD Christian Nyrén.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev