Borgeby

​Seminarium om fältförsök på Borgeby fältdagar

Lyssna till vår forskningschef Mattias Norrby, som i gott sällskap talar om “Fältförsök då, nu och i framtiden”.

Det kan den som besöker Borgeby fältdagar göra den 29 juni kl 10:00 i seminarietältet Vippan, arrangerar gör SLU Fältforsk. Läs mer på https://www.borgebyfaltdagar.se/

Mer om växtskydd och vall till höst och vinter

Till hösten och vintern ordnas också fler event där vi är med och bidrar – passa på att boka in dem redan nu. 

Först ut är Växtskyddskonferensen i november på SLU Ultuna i Uppsala och i början på februari hålls Växas vallkonferens även det på Ultuna i Uppsala. Vi ses väl där?

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer