Bild på kor

SLU-Webbinarium 14/1: Kost, näring, hälsa och miljöpåverkan – hur tar vi hänsyn till allt?

mjölk.jpg

SLU bjuder in till ett webbinarium om mjölkpåverkan i en LCA-analys 14/1 2021. Webbinariet är kring projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser (LCA)” som ingår i programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem, som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och koordineras av SLU.

Från SLU:s webbplats:

Hur kan vi väga in fler aspekter än miljöpåverkan i en LCA-analys? En kost med låg miljöpåverkan har inte per automatik ett bra näringsinnehåll och hälsofördelar och en kost som baseras på animalieproduktion med bra näringsinnehåll har kan ha en stor miljöpåverkan i jämförelse med vegetabilier. I höstas avslutades projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser ” och nu kommer rapporten ”Och sen då…” där Marta Bianchi från RISE presenterar slutsatser, gör framåtblickar och sätter resultaten i ett större sammanhang.

Tid: 2021-01-14 10:00 - 11:00
Ort: Online
Arrangör: SLU Future Food

Läs mer och anmäl dig.

Läs om Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser (LCA) i projektbanken.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer