Bild på kor

SLU-webbinarium: Metoder för en hållbar animalieproduktion på gårdsnivå

korochmjolk.jpg

Hur implementerar vi hållbarhetsaspekter på gårdsnivå från gröda till ko? Lantbruket står inför stora utmaningar för att kunna producera hållbara livsmedel med mindre resurser och med minskade utsläpp av växthusgaser. SLU bjuder in till ett webbinarium på temat och inom ramen för programmet Hållbara dieter från hållbara livsmedelskedjor. 

Inbjuden gäst är Dr. Jude L. Capper från Livestock Sustainability Consultancy. Jude pratar om hur vi kan implementera hållbara metoder på gårdsnivå inom områden som produktivitet, foder, djurhälsa och välfärd men också vikten av att social acceptans av jordbruksmetoder när vi strävar mot en mer hållbar produktion.

Läs mer och anmäl dig på SLU:s webbplats. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer