0053C86a86b79cbfbb92e47a2cc5ecf0

SLU-webbinarium: Mjölkproduktionen har allt att vinna på ökad livslängd hos kor

Fler äldre friska kor ökar produktion och lönsamhet.

I ett webbinarium som SLU anordnat inom ramen för projektet Hållbara dieter, som Stiftelsen Lantbruksforskning finansierat, har man diskuterat forskning kring mjölkproduktionen. Slutsatsen var att fler äldre, friska kor i besättningen ökar mjölkproduktionen och lönsamheten.

Läs mer om webbinariet här.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer