Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen hästforskning samarbetar med Stiftelsen lantbruksforskning om vallutlysning

I samverkan med Stiftelsen lantbruksforskning utlyser Stiftelsen hästforskning medel för en kunskapssammanställning om vall ur ett foderperspektiv för häst. En liknande utlysning syftande till en sammanställning för lantbruksdjur, har precis avslutats. 

I Stiftelsen hästforsknings utlysning ska projektet ta fram en tydlig och användarvänlig kunskapssammanställning för hästhållare, dess rådgivare och för vallfoderproducenter. Sammanställningen ska innehålla optimala val av vallfoder, för att erbjuda hästen en balanserad foderstat som täcker dess olika näringsbehov utan att ge överskott, i förhållande till ras och användningsområde. God hygien samt avsaknad av giftigt eller ohälsosamt oavsiktligt innehåll i fodret är också en viktigt del.

- Välfärdssjukdomar är idag vanligt förekommande bland hästar, där en viktig förebyggande åtgärd kan vara förändrad utfodring. Det är därför viktigt att sammanställa och sprida den vetenskapligt baserade kunskap som finns kring optimala grovfoderval för olika typer av hästar och hur det produceras på bästa sätt, säger Stiftelsen hästforskning och lantbruksforsknings forskningssekreterare Lina Bengtsson.

Läs om Stiftelsen Lantbruksforsknings vallutlysning. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev