Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​14 projekt fick medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning 2022

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut 39.599 miljoner kronor till 14 projekt i 2022 års öppna utlysning. 

På torsdagens styrelsemöte beslutades det att sju projekt inom animalieforskning, tre projekt inom vegetabilieforskning samt fyra projekt inom området klimat och miljö får medel.

– Årets utlysning hade ansökningar av stor bredd vilket avspeglas i projekten som finansieras. Som vanligt är projekten av högsta relevans för lantbruksföretagen och av hög vetenskaplig kvalitet, säger Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.

Nedan följer en lista på samtliga projekt som fick medel. Projektnumret som börjar med O kan användas för sökningar i vår projektbank om man vill läsa mer, lantbruksforskning.se/projektbanken

Livsmedel Animalier                   

 • O-22-20-735 Biomarkörer för detection av våmacidos hos mjölkkor (SARA) och utveckling av nya diagnosmetoder, Horacio Leandro Gonda, SLU, 2 907 000
 • O-22-20-737 Alternativt grovfoder i mjölkproduktionen samt i nöt- och lammköttproduktionen i ett förändrat klimat, Elisabet Nadeau, SLU, 2 821 000
 • O-22-20-746 Minskad dödlighet bland mjölkkor för ökad djurvälfärd och hållbarhet, Karin Alvåsen, SLU, 2 996 000
 • O-22-20-751 Biokol som fodertillsats till slaktkycklingar, Helena Wall, SLU, 2 993 000
 • O-22-20-752 Luftvägssjukdomar med multifaktoriell bakgrund hos gris – vilka pusselbitar saknas för effektiv kontroll?, Marie Sjölund, SVA, 2 994 000
 • O-22-20-757 Campylobacter stammar som orsakar utbrott i Sverige – överlevnadsmekanismer och patogenicitet, Ásgeir Ástvaldsson, SVA, 2 966 000
 • O-22-20-758, Vallsat: Satellitbaserade digitala verktyg för vallhantering, Junxiang Peng, SLU, 2 958 000

Livsmedel Vegetabilier

 • O-22-20-745 Fördjupad kunskap om brunröta, Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne,1 863 000
 • O-22-20-747 Baljväxter och sjukdomar i fokus i växtföljden, Lars Persson, Agri Science Sweden AB, 3 520 000
 • O-22-20-748 Stråsädescystnematoder- underskattat hot i svensk spannmålsproduktion, Zahra Omer Elgali, Hushållningssällskapet/ HS Konsult AB, 2 999 000

Klimat & Miljö

 • O-22-23-734 Fång- och mellangrödors bidrag till kolinlagring & mullens betydelse för skörd och skördestabilitet, Thomas Kätterer, SLU, 3 000 000
 • O-22-23-738, Långtidseffekter av strukturkalkning på fosforförluster från åkermark och jordbearbetningens inverkan, Maria Sandin, SLU, 1 609 000
 • O-22-23-740, Hotspot-områden och tidpunkter med hög markpackningsrisk i Sverige, Lorena Chagas Torres, SLU, 2 999 000
 • O-22-23-744, Uthållig ölproduktion fri från mikroföroreningar, Prithvi Vijaya Simha, SLU, 2 974 000

Frågor

Kontakta stiftelsens forskningschef Mattias Norrby om du har frågor: mattias.norrby@lantbruksforskning.se, 076-770 82 10

Prenumerera på vårt nyhetsbrev