Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

1,9 miljoner till fyra trädgårdsprojekt

Stiftelsen Lantbruksforskning beviljar medel till forskning om fruktade flugor, organisk växtnäring till äpplen, färskskördade bönor samt precisionsbekämpning i fruktodlingar i en specialutlysning inom trädgård. Forskarna får dela på totalt 1 900 000 kronor.

- I höstens specialutlysning finansierar vi fyra aktuella och behövliga projekt som ligger helt i linje med trädgårdsnäringens prioriteringar säger Christian Nyrén, stiftelsens vd. Nu är målet att få med fler företag och att göra trädgårdsfinansieringen till en del av Stiftelsen Lantbruksforsknings årliga öppna utlysning. Trädgårdsnäringen har en stor utvecklingspotential och behöver en långsiktig satsning på behovsstyrd forskning.

Organiska kvävegödslingsmedel i äppelodlingar

I det projekt som beviljats det högsta beloppet, 980 000 kronor, ska forskare vid SLU, i samarbete med Äppelriket och Kiviks musteri, utveckla användningen av organiska kvävegödslingsmedel vid droppbevattning i svenska äppelodlingar. Forskarna kommer att studera avkastning, inre och yttre kvalitet samt tolerans mot svampangrepp under lagring. Försök kommer att genomföras i både ekologisk och i integrerad produktion.

Bevakning av fluga som hotar bärodling

Flugan Drosophila Suzukii, som innebär skördeförluster för frukt- och bärodlare på många miljarder euro och dollar på båda sidor Atlanten, upptäcktes för första gången i Sverige 2014. Nu beviljar vi medel till forskare vid SLU för att ta fram effektivare lockbeten och fällor för att enklare kunna bedöma flugans förekomst. Projektet förväntas bidra till bättre riktlinjer och rådgivningsmaterial som tas fram av HIR Skåne och Jordbruksverket. Det övergripande målet är att minimera flugans spridning och dess ekonomiska konsekvenser.

Färskfrysta bönor

Färskfrysta åkerbönor och bondbönor kan bli en kommersiellt framgångsrik produkt för den svenska och internationella marknaden. Forskare från JTI tillsammans med Kalmar Ölands trädgårdsprodukter och Toppfrys ska studera olika sorter, optimalt skördetillfälle, och ta fram ett underlag för koktider, kvalitetsaspekter och produktionsekonomi i industriell skala.

Utvärdering av avdriftsreducerande utrustning i fruktodling

Det ställs krav på avdriftsreducerande utrustning för allt fler kemiska, biologiska och fysikaliska växtskyddspreparat i fruktodlingar. Men det saknas praktisk kunskap om hur utrustningen ska användas för att uppnå god täckning och gott sprutresultat. Nu ska forskare vid JTI testa och utvärdera flera tillgängliga tekniker i nära samarbete med odlare. Projektet ska mynna ut i riktlinjer och rekommendationer för en säker och miljövänlig applicering av växtskyddsmedel i svenska fruktodlingar.

För mer information

Christian Nyrén, vd 

Kjell Malmlöf, forskningschef  

Fakta

Höstens specialutlysning inom trädgårdsområdet finansieras med 400 000 kronor av fyra företag inom trädgårdsnäringen och med 1 500 000 kronor i statlig medfinansiering genom forskningsrådet Formas. De företag som deltar i utlysningen är:

  • Elsanta Kalmar 
  • Ölands trädgårdsprodukter 
  • Mellansvenska odlare 
  • Äppelriket

Titel, huvudsökande, organisation samt totalbelopp för de fyra beviljade projekten

”Övervakning av Drosophila Suzukii och riskbedömning för svensk bärodling” 
Teun Dekker, SLU 
400 000 kronor  

”Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion”
Helene Larsson Jönsson, SLU 
980 000 kronor 

”Utveckling av färskskördad åkerböna/bondböna till den svenska och internationella marknaden”
Fredrik Fogelberg, JTI
320 000 kronor 

”Förbättrad precision vid applicering av växtskyddsmedel i fruktodlingar”
Klara Löfkvist, JTI 
200 000 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev