Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Lantbruksforskning beviljar 41 miljoner kronor till 17 nya forskningsprojekt

Vitmossa som ersättning för torv, probiotika till smågrisar, utvinning av proteiner för morgondagens livsmedel, företagsutveckling i lantbruket och LED-ljusets effekt på mjölkkor, det är några av de projekt som beviljas medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning 2017.

Stiftelsen Lantbruksforskning beviljar 41 miljoner till 17 forskningsprojekt som syftar till att stärka lantbruksnäringens hållbarhet och konkurrenskraft.

Vitmossa, grisar, nya proteiner och LED-ljus till kor

Projekten har beviljats i fyra fokusområden: Energi & biomassa, företagande, klimat & miljö och livsmedel. I fokusområde energi & biomassa ska forskare undersöka om vitmossa kan ersätta torv som växtodlingssubstrat. Vitmossa har liknande egenskaper som torv utan torvens negativa påverkan på klimatet och på myrarnas ekosystem. Ett annat projekt inom energi & företagande handlar om utvinning av nya biomaterial från jordbrukets restprodukter.

I ett företagandeprojekt ska forskarna optimera tekniken för att utvinna, rena och koncentrera vegetabiliskt protein från restströmmar i rapsoljeproduktionen. Det ska kunna bidra till proteinrika klimatsmarta livsmedel och minska behovet av importerad soja. Ett annat projekt ska fördjupa kunskapen om vad som driver företagsutveckling i lantbruksföretag samt om hur olika strategier för utveckling påverkar företagens ekonomiska resultat. Två ytterligare företagandeprojekt handlar om system för skörd av slybränslen och om hälso- samt konserverande egenskaper i vetekli.

I området klimat & miljö ska ett projekt resultera i en uppdaterad och utökad livscykelanalys för svensk grisproduktion. Ett andra projekt ska förmedla kunskap om markpackning, bland annat genom att vidareutveckla en webbaserad markpackningsmodul.

I det största fokusområdet, livsmedel, ska probiotikas effekt på grisars tarmflora, tillväxt, födointag och stressrespons undersökas. Projektet innehåller också en analys av lönsamheten. Ett annat projekt syftar till att studera effekten av LED-ljus på kors aktivitet och mjölkproduktion. Målet är att kunna ersätta lysrörsbelysning med LED-ljus vilket sänker energiåtgången och samtidigt gör det möjligt att ha en mörk period under den naturliga natten. Övriga livsmedelsprojekt handlar om spädgrisdiarré, laktationslängd, minimal processpåverkan på mjölk, tidiga larm om produktionsstörningar i grisföretag, långsiktiga kalkningseffekter, statistik i sortprovningen och om odlingssystem med reducerat behov av jordbearbetning och herbicider.

För mer information

Kjell Malmlöf, forskningschef
0703-45 16 40
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Samtliga beviljade projekt

Totalt 17 nya projekt, fördelade på fyra fokusområden beviljas forskningsmedel. Här redovisas titel, huvudsökande, organisation samt beviljat belopp. Kontakta gärna stiftelsen för kontaktuppgifter.

Fokusområde energi & biomassa

”Skörd 2.0 – Utvinning av nya biomaterial genom förädling av restprodukter från jordbruk”
Per-Olof Syrén, KTH, 2 850 000 kronor

”Vitmossa (Sphagnum) är framtidens klimatvänliga torvsubstitut i våra trädgårdar”
Sabine Jordan, SLU, 2 350 000 kronor

Fokusområde företagande

"Kostnadseffektiva system för skörd av slybränslen"
Daniel Nilsson, SLU, 1 200 000 kronor

"Validering av prebiotiska och antioxidanta effekter av veteklihemicellulosor i bakprodukter”
Francisco Vilaplana, KTH, 2 993 000 kronor

”Filtreringsmetoder för utvinning av växtproteiner avsedda för morgondagens produktion av livsmedel”
Marilyn Rayner, Lunds universitet, 2 918 000 kronor

”Strategier för företagsutveckling i lantbruket – drivkrafter och ekonomiska effekter”
Helena Hansson, SLU, 2 996 000 kronor

Fokusområde klimat & miljö

”Förmedling av kunskap om markpackning: från mätningar till utveckling av beslutsstödsystem”
Thomas Keller, SLU, 3 062 000 kronor

”Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion”
Ulf Sonesson, Rise, 2 235 000 kronor

Fokusområde livsmedel – animalier

”Är Enterococcus hirae orsak till den nya spädgrisdiarrén?”
Jenny Larsson, SLU, 823 800 kronor

”Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion”
Kjell Holtenius, SLU, 2 750 000 kronor

”Minimal processpåverkan för en naturlig mjölk”
Maria Glantz, Lunds universitet, 2 995 000 kronor

”Tillskott av probiotika till smågrisar: en bedömning av effekt, användbarhet och ekonomi”
Else Verbeek, SLU, 1 997 000 kronor

”Tidiga larm om produktionsstörningar för snabbare åtgärd och minskade förluster i grisföretag”
Fernanda Dórea, SVA, 2 909 000 kronor

”På samma våglängd – LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor”
Sigrid Agenäs, SLU, 2 996 000 kronor

Fokusområde livsmedel – vegetabilier

”Långsiktiga kalkningseffekter på grödor, mark och miljö ger ny kunskap på bredden och djupet” 
Åsa Olsson, Nordic Beet Research, 2 800 000 kronor

”Säkrare statistik i svensk sortprovning”
Johannes Forkman, SLU, 1 479 000 kronor

”Halva ytan bearbetas – odlingssystem med radhackning, bandsådd, bandsprutning och mellangrödor”Göran Bergkvist, SLU, 1 900 000 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev