Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nyhetsbrev #2 2022

I årets andra nyhetsbrev skriver vi om den nya utlysningen med medel för forskning om företagsledning och riskhantering, och också om nyheter inom forskningsprogrammet "Hållbar produktion och konsumtion av mjölk" samt mycket annat. 

Nu har årets första nyhetsbrev kommit till din inkorg. Om inte, kan du registrera dig för det längst ner på denna sida.

Den här perioden på året innebär bråda dagar för oss på Stiftelsen Lantbruksforskning. Ansökningar trillar in och hela vårt kansli har mycket att administrera, läsa och samordna. Det är ju för övrigt full fart i hela vår bransch denna årstid, såväl för lantbrukare och tjänstemän som forskare, och det i en minst sagt föränderlig värld. 

Med tanke på de omvälvande förändringarna i vår omvärld känns det angeläget att kunna berätta om vår utlysning tillsammans med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen som ska ge forskningsmedel för ökad kunskap inom produktionsekonomi och företagsledning. Det finns en tydlig inriktning för dessa medel att skapa förutsättningar för en lönsam och hållbar primärproduktion och på sikt en ökad självförsörjningsgrad. 

Just den inhemska produktionen av livsmedel har varit högaktuell under hela våren och för att kunna bibehålla den och säkra maten på lång sikt är behovet av just forskningen på våra lärosäten och institut tydligt och framför allt behovet av projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.

Vi ser med spänning fram emot att behandla alla de ansökningar som i skrivande stund kommer in till Stiftelsen Lantbruksforsknings årliga öppna som stängde igår. Här handlar det som vanligt om medel inom våra två fokusområden Livsmedel och Klimat och miljö. 

Till sist vill jag påminna om Borgeby fältdagar, som återigen samlar oss i branschen – något att se fram emot! Passa på att träffa vår forskningschef Mattias Norrby som kommer vara på plats och prata fältförsök, mer om det nedan. 

Med önskan om en trevlig sommar!  Christian Nyrén, vd

Syntesrapport om IPM-forskning - "Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report" Nyhetsbrev #5 2017 Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2016 Nyhetsbrev #3 2017 Nyhetsbrev #1 2017 Från forskning till nytta – länken som håller Nyhetsbrev #6 2016 Nyhetsbrev #5 2016 Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2015 Nyhetsbrev #4 2016 Nyhetsbrev #3 2016 Nyhetsbrev #2 2016 Nyhetsbrev #1 2016 Fosforförluster från jordbruksmark Lantbruk & trädgård 2030 Internationell kartläggning Nyhetsbrev #1 2018 Nyhetsbrev #2 2018 Ny riktad utlysning för hållbar kost från en hållbar livsmedelskedja Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningsdag Nyhetsbrev #3 2018 Nyhetsbrev #4 2018 Nyhetsbrev #5 2018 Stiftelsen Lantbruksforskning söker ny forskningschef Rapport från projektet Eurodairy: Minska användningen av antibiotika hos mjölkföretag i Europa Nyhetsbrev #6 2018 Nyhetsbrev #4 ute nu Nyhetsbrev #1 2019 Nyhetsbrev #5 ute nu Nyhetsbrev #6 Nyhetsbrev #2 2020 Nytt nyhetsbrev ute nu! Nyhetsbrev #3 är ute nu Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2019 Läs vårt senaste nyhetsbrev! Nyhetsbrev #1 2021 ute nu! Nyhetsbrev #4 ute nu Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2018 Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelsen 2020 Nyhetsbrev #2 2021 Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik Fråga forskaren: Hur avvänja gris utan zinkoxid? Ca 40,5 miljoner avsätts till Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning Film: Hot och hat hotar lantbrukares hälsa Fråga forskaren: hur vet jag om mina fält blir drabbade av toleranta ogräs? Nytt nyhetsbrev från Stiftelsen Lantbruksforskning Lantbrukarnas egen forskningsfinansiär spår en god framtid Ett projekt fick medel i proteinutlysningen Nyhetsbrev #2 2022 Verksamhetsberättelsen 2021 Verksamhetsberättelsen 2022
Prenumerera på vårt nyhetsbrev