Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2015

2015 samlade Stiftelsen Lantbruksforskning privata aktörer inom trädgårdsnäringen till ny finansiering. I den öppna utlysningen bedömde hälften av de som beviljades medel att deras projekt skulle komma till nytta för två eller flera näringsgrenar. 

Vi sammanfattade ett stort antal forskningsprojekt om fosfor i en syntesrapport som ger konkreta råd till växtodlare, djuruppfödare och hästägare. Dessutom har vi tillsammans med utförarna gjort en översyn av fältförsöksverksamheten för att garantera att de projekt som gör störst nytta för hela näringen är de som genomförs.

Det är exempel på hur vi, på uppdrag av Sveriges lantbrukare och trädgårdsodlare, arbetar efter devisen att vara näringens starkt samlande kraft för tillämpad forskning och utveckling.

Totalt kunde vi finansiera 27 nya projekt med drygt 54 miljoner kronor 2015. 60 procent av medlen kom direkt från näringen och resten var statlig medfinansiering genom Formas. I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om vad vi gjorde under året och se vilka projekt som fick finansiering och vilka som slutrapporterades och godkändes.

Maila oss om du vill ha ett eget exemplar av verksamhetsberättelsen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev