Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2015

2015 samlade Stiftelsen Lantbruksforskning privata aktörer inom trädgårdsnäringen till ny finansiering. I den öppna utlysningen bedömde hälften av de som beviljades medel att deras projekt skulle komma till nytta för två eller flera näringsgrenar. 

Vi sammanfattade ett stort antal forskningsprojekt om fosfor i en syntesrapport som ger konkreta råd till växtodlare, djuruppfödare och hästägare. Dessutom har vi tillsammans med utförarna gjort en översyn av fältförsöksverksamheten för att garantera att de projekt som gör störst nytta för hela näringen är de som genomförs.

Det är exempel på hur vi, på uppdrag av Sveriges lantbrukare och trädgårdsodlare, arbetar efter devisen att vara näringens starkt samlande kraft för tillämpad forskning och utveckling.

Totalt kunde vi finansiera 27 nya projekt med drygt 54 miljoner kronor 2015. 60 procent av medlen kom direkt från näringen och resten var statlig medfinansiering genom Formas. I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om vad vi gjorde under året och se vilka projekt som fick finansiering och vilka som slutrapporterades och godkändes.

Maila oss om du vill ha ett eget exemplar av verksamhetsberättelsen.

Syntesrapport om IPM-forskning - "Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report" Nyhetsbrev #5 2017 Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2016 Nyhetsbrev #3 2017 Nyhetsbrev #1 2017 Från forskning till nytta – länken som håller Nyhetsbrev #6 2016 Nyhetsbrev #5 2016 Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2015 Nyhetsbrev #4 2016 Nyhetsbrev #3 2016 Nyhetsbrev #2 2016 Nyhetsbrev #1 2016 Fosforförluster från jordbruksmark Lantbruk & trädgård 2030 Internationell kartläggning Nyhetsbrev #1 2018 Nyhetsbrev #2 2018 Ny riktad utlysning för hållbar kost från en hållbar livsmedelskedja Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningsdag Nyhetsbrev #3 2018 Nyhetsbrev #4 2018 Nyhetsbrev #5 2018 Stiftelsen Lantbruksforskning söker ny forskningschef Rapport från projektet Eurodairy: Minska användningen av antibiotika hos mjölkföretag i Europa Nyhetsbrev #6 2018 Nyhetsbrev #4 ute nu Nyhetsbrev #1 2019 Nyhetsbrev #5 ute nu Nyhetsbrev #6 Nyhetsbrev #2 2020 Nytt nyhetsbrev ute nu! Nyhetsbrev #3 är ute nu Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2019 Läs vårt senaste nyhetsbrev! Nyhetsbrev #1 2021 ute nu! Nyhetsbrev #4 ute nu Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2018 Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelsen 2020 Nyhetsbrev #2 2021 Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik Fråga forskaren: Hur avvänja gris utan zinkoxid? Ca 40,5 miljoner avsätts till Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning Film: Hot och hat hotar lantbrukares hälsa Fråga forskaren: hur vet jag om mina fält blir drabbade av toleranta ogräs? Nytt nyhetsbrev från Stiftelsen Lantbruksforskning Lantbrukarnas egen forskningsfinansiär spår en god framtid Ett projekt fick medel i proteinutlysningen Nyhetsbrev #2 2022 Verksamhetsberättelsen 2021
Prenumerera på vårt nyhetsbrev