Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2016

2016 fyllde Stiftelsen Lantbruksforskning 30 år. Då var det också 20 år sedan stiftelsens nuvarande finansieringsmodell implementerades. I två decennier har stora delar av lantbruksnäringen frivilligt avsatt medel till forskning. Tillsammans med statlig medfinansiering handlar det om miljardbelopp som har investerats i ny kunskap och som har gett nytta till ett betydligt större värde.

Totalt kunde vi finansiera 24 nya projekt med över 50 miljoner kronor 2016. Drygt 60 procent av medlen kom direkt från näringen och resten var statlig medfinansiering genom Formas. I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om vad vi gjorde under året och se vilka projekt som fick finansiering och vilka som slutrapporterades och godkändes.

Maila oss om du vill ha ett eget exemplar av verksamhetsberättelsen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev