Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2021

Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse är ute och här kan ni läsa vad vi gjort under året, hur covid påverkat forskningen och statistik över sökande och projektstorlek. Ladda ner verksamhetsberättelsen som PDF längre ner på sidan!

Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli fortsatte att jobba hemifrån på heltid och alla styrelsemöten och bered­ningsmöten hölls digitalt. Mycket har gått förvånansvärt bra, medan det är samtidigt en förlust att vi förlorat möjlighet att fysiskt träffas både internt och externt.

Vår verksamhet har kunnat fortgå som vanligt och vi har inte behövt ställa in någon planerad utlysning. För våra forskare har pandemin däremot inneburit många svårig­heter med inställda leveranser och uteblivna försök på gård. Detta innebär att många projekt har blivit lite försenade.

Under året har vi haft ett antal projekt som stuckit ut lite extra när det kommer till nytta för näringen. Vi kan redan se spridning av resultaten för fortsatt forskning, inom policy och på gårdsnivå.

Vi införde krav på uppföljningsrapport tre till fyra år efter slutrapport från samtliga beviljade projekt från i år och framåt. Till detta skickade vi ut frivilliga uppföljnings­rapporter till alla som slutredovisade för tre år sedan och fick en svarsfrekvens på cirka 60 procent. Det är för tidigt att dra några skarpa slutsatser men många av projekten har både publicerat vetenskapligt och kommunicerat med näringen efter inlämnad slutrapport.

Syntesrapport om IPM-forskning - "Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report" Nyhetsbrev #5 2017 Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2016 Nyhetsbrev #3 2017 Nyhetsbrev #1 2017 Från forskning till nytta – länken som håller Nyhetsbrev #6 2016 Nyhetsbrev #5 2016 Verksamhetsberättelse och projektkatalog 2015 Nyhetsbrev #4 2016 Nyhetsbrev #3 2016 Nyhetsbrev #2 2016 Nyhetsbrev #1 2016 Fosforförluster från jordbruksmark Lantbruk & trädgård 2030 Internationell kartläggning Nyhetsbrev #1 2018 Nyhetsbrev #2 2018 Ny riktad utlysning för hållbar kost från en hållbar livsmedelskedja Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningsdag Nyhetsbrev #3 2018 Nyhetsbrev #4 2018 Nyhetsbrev #5 2018 Stiftelsen Lantbruksforskning söker ny forskningschef Rapport från projektet Eurodairy: Minska användningen av antibiotika hos mjölkföretag i Europa Nyhetsbrev #6 2018 Nyhetsbrev #4 ute nu Nyhetsbrev #1 2019 Nyhetsbrev #5 ute nu Nyhetsbrev #6 Nyhetsbrev #2 2020 Nytt nyhetsbrev ute nu! Nyhetsbrev #3 är ute nu Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2019 Läs vårt senaste nyhetsbrev! Nyhetsbrev #1 2021 ute nu! Nyhetsbrev #4 ute nu Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2018 Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelsen 2020 Nyhetsbrev #2 2021 Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik Fråga forskaren: Hur avvänja gris utan zinkoxid? Ca 40,5 miljoner avsätts till Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning Film: Hot och hat hotar lantbrukares hälsa Fråga forskaren: hur vet jag om mina fält blir drabbade av toleranta ogräs? Nytt nyhetsbrev från Stiftelsen Lantbruksforskning Lantbrukarnas egen forskningsfinansiär spår en god framtid Ett projekt fick medel i proteinutlysningen Nyhetsbrev #2 2022 Verksamhetsberättelsen 2021
Prenumerera på vårt nyhetsbrev