Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Flera företag inom trädgårdsnäringen finansierar en specialutlysning inom trädgård 2015 med tillsammans 400 000 kronor. Forskningsrådet Formas står för statlig medfinansiering om 1 500 000 kronor.