Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

De företag som anslutit sig till insamlingsmodellen förmedlar 0,2 % av företagets inköpsvärde på spannmål, oljeväxter och trindsäd till stiftelsen. Mineralgödselföretagen* betalar 6,5 kronor per ton mineralgödsel som säljs av företaget i Sverige.