Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Lediga tjänster

Stiftelsen Lantbruksforskning söker ny VD

Vi söker en nyfiken, driven person med god insikt i lantbruk på gårdsnivå. Uppdraget är att vidareutveckla stiftelsens verksamhet i en snabbt föränderlig omvärld. Samhällets förväntningar på lantbrukssektorn ökar och vi behöver med hjälp av forskning och innovation komma vidare mot ett mer konkurrenskraftigt, lönsamt och hållbart jordbruk. Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, har en allt viktigare roll i detta.

Varje år beviljar SLF forskningsmedel om cirka 60 miljoner kronor, varav cirka 40 miljoner insamlats från tiotusentals lantbruksföretag som vill ta ansvar för framtiden. Staten tillskjuter ytterligare 20 miljoner. SLFs kansli finns i 

Gröna Näringslivets Hus i Stockholm med en stab om 5–6 personer. SLF förvaltar på uppdrag även Stiftelsen Hästforskning och Stiftelsen JTI. 

Du som söker tjänsten behöver ha akademisk examen, och ha varit yrkesverksam en tid. Du har god kommunikativ förmåga, lust att leda och utveckla både medarbetare och organisation. Du behöver ha ett stort intresse, gärna erfarenhet, för forskning och innovation. Ett aktivt nätverk i lantbrukssektorn är viktigt. 

För mer information om tjänsten kontakta Annika Bergman på HIR Rekrytering, annika.bergman@hushallningssallskapet.se eller på mobil 070–567 18 57. 

Skicka din ansökan till Ann-Kristin Kongstad, annkristin@kongstad.se    

Vi behöver ha din ansökan före 15 augusti.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev