Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kansli

Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli har hand om den dagliga verksamheten och administrerar allt från ansökningar och ekonomi till kommunikation av forskningsresultaten. Kansliet tar fram underlag för styrelsens beslut och ser till att besluten verkställs. Det är också kansliet som har kontakt med de insamlande företagen

Kansliet finansieras med avkastning på de insamlade forskningsmedlen. Forskningsmedlen används till forskning, utveckling och innovation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev