Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Styrelse

Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhet leds av en styrelse med representanter från lantbruket och trädgårdsnäringen. Dessutom finns vetenskaplig kompetens i styrelsen.

Styrelsen utses av LRF:s riksförbundsstyrelse i samråd med näringen. Styrelsens ordförande är Lena Åsheim.

 • Lena Åsheim, LRF, ordförande
 • Janne Rundqvist, Föreningen foder & spannmål, vice ordförande
 • Hans Agné, Svenska Köttföretagen
 • Jonas Carlgren, Arla Foods
 • Erik Fahlbeck, SLU
 • Sara Helgstrand, LRF
 • Carsten Klausen, Svenska Foder
 • Mats Larsson, Lantmännen
 • Sten Olsson LRF trädgård
 • Simon Wancke, LRF ungdomen, adjungerad 
 • Johanna van Schaik Dernfalk, Forskningsrådet Formas, adjungerad 

 • Ledamöternas arvode och styrelsens kostnader finansieras med avkastning på stiftelsens kapital.
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev