Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond

Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond har haft som ändamål att främja forskning och studier rörande lantbrukskooperativa företags förnyelse och utveckling för stärkande av primärproduktionen. Målet har varit att uppnå förbättrad konkurrenskraft och marknadsanpassning i kooperativa företag verksamma såväl i Sverige som internationellt. Stiftelsens medel är nu förbrukade.

Stiftelsen grundades 2001 av Lantmännen och LRF, för att hedra Olle Hakelius och hans arbete inom lantbrukskooperationen. Stiftelsen har en egen styrelse. LRF och Lantmännen gav Stiftelsen Lantbruksforskning förtroendet att administrera stiftelsen.

Stiftelsen har lämnat stöd till studier inom området finansiella och juridiska frågeställningar hos lantbrukskooperativa företag. Studiernas syfte har varit att belysa centrala frågeställningar för de lantbrukskooperativa företagen och deras ägare i sin utveckling av näringsverksamhet. Stöd har i första hand lämnats till examensarbeten, C- och D-uppsatser och motsvarande eller doktorandstipendier och har maximalt kunnat uppgå till 100 000 kronor per stipendium och år. Stiftelsens medel har förbrukats och stiftelsen kommer att finnas kvar tills samtliga projekt är redovisade, vilket förväntas ske 2017. 

Det går inte att söka medel från stiftelsen.

Beviljade ansökningar 2003-2015

2015Karin HakeliusFörnyelse av kooperationen
2014

Inga beviljade projekt

2013Camille Clouard
2013Hanna ÖsterbergHur Lantmännen säkerställer framtida rekrytering för förtroendeuppdrag
2013Chrysoula MorfiUnderstanding the behavior of cooperative members
2012Jasper GrashuisCooperative Governance and Leadership in Sweden
2011Goudarz AzarDrivkrafter och hinder för innovationssatsningar inom svensk livsmedelsindustri
2010Inga beviljade projekt
2009Inga beviljade projekt
2008Charlotta RydbergMarket adaption of Fonterra’s capital structure
2008Filip WijkströmUtformning av medlemsenkät. Ett delprojekt inom ramen för projektet: Strategisk ägarstyrning och medlemmarnas betydelse i svensk lantbrukskooperation
2007Christer Olofsson
2007Anna KihlénExamensarbete
2006Johan HvenmarkMedlemskapet och federationen
2005Inga beviljade projekt
2004Andreas HeimbrandtStyrelsens sammansättning, roll och uppgifter i det lantbrukskooperativa företaget/ en replikstudie
2004Frida EmmertzTillväxtmöjligheter i kooperativ industri: Vilken betydelse har finansieringsformerna och marknadsstrukturen?
2003Åsa VingeExamensarbete rörande styrelsens roll i olika situationer
2003Dirk van der KrogtFinansieringsalternativ för kooperativa företag och ägarnas preferenser
Prenumerera på vårt nyhetsbrev