Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Mottagare av forskningsmedel

Vi tar emot ansökningar från universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och andra organisationer. Det som avgör vem som får medel är vilken nytta projekten förväntas bidra med.

Forskare knutna till följande organisationer har fått medel genom stiftelsen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev