Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Alternativt grovfoder i mjölkproduktionen samt i nöt- och lammköttproduktionen i ett förändrat klimat

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-20-737
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Crop production Meat Milk
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Elisabet Nadeau
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences
E-postadress: elisabet.nadeau@slu.se
Telefon: +46 (0)511 67142
Medsökande: Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Medsökande: Anders Karlsson
Beviljade medel: 2 821 000 SEK

Climate change with increasing droughts and excessive rainfall, challenges forage production for livestock industry. Intermediate wheatgrass (IWG) is a stress-tolerant grass, being introduced in Sweden as a perennial forage and grain crop. We aim to develop recommendations for nitrogen (N)-fertilization rate, harvest time, and silage conservation of IWG for optimum forage yield and feed value for livestock. A replicated field experiment will be established at three locations in Sweden to evaluate N-fertilization rate and harvest time of first cut and N-fertilization rate and regrowth interval on dry-matter yield and feed value of IWG. Fermentation quality, DM losses and aerobic stability of ensiled IWG with and without additive will be studied. N-fertilization rates and harvest regimes will be tested at demonstration fields on farms across Sweden to evaluate IWG performance under practical conditions and results will be communicated at field days, conferences, and in scientific papers.

Klimatförändringar med längre perioder av torka och stora regnmängder utmanar grovfoderodlingen för lantbrukare. Flerårigt vetegräs (Thinopyrum intermedium) är en stresstålig gröda som kan användas till skörd av grovfoder och kärna. Vårt mål är att utveckla rekommendationer för kväve(N)-gödslingsnivå, skördetidpunkt och ensilering av flerårigt vetegräs för optimal grovfoderavkastning och fodervärde för lantbrukets djur. Fältförsök etableras på tre platser i Sverige för att utvärdera N-gödslingsnivå och skördetidpunkt i första skörd samt N-gödslingsnivå och återväxt intervall på grödans grovfoderavkastning och fodervärde. Fermenteringskvalitet och förluster studeras hos grödan då den ensileras med eller utan tillsatsmedel. N-gödslingsnivåer och skördestrategier testas i demonstrationsfält på gårdar från norra till södra Sverige för att utvärdera grödans prestanda under praktiska förhållanden och resultat kommuniceras vid fältvandringar, konferenser och i vetenskapliga publikationer.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Fosfor i matjord och alv i långliggande försök - ett underlag för uppdaterad rådgivning
Karin Hamnér

Projektnummer: O-20-20-453 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Crop production

A sustainable use of phosphorus fertilizers has engaged a large number of researchers, especially how to measure
the soil content of available phosphorus. However, the development of results to useful methods for agriculture has
not been a priority. The recommendations are based on extraction with …

Läs mer

Jordbruksbaserat bioraffinaderi - kombination av lokal och regional skala
Johanna Olsson

Projektnummer: O-20-22-476 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Energy and biomass

The raw material potential in Swedish agriculture needs to be utilized more efficiently to produce sustainable biofuels and thereby increase security of supply and reach the goals of reducing emissions from the transport sector by 2030. Aim of the project is examine how farms can adapt and …

Läs mer

Anatomisk besrkivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati ("wobbler") på unge hester
Kristin Olstad, Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine

Projektnummer: H-20-47-553 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Young horses can develop cervical vertebral stenotic myelopathy and ataxia, known as "wobbler syndrome" and associated with loss of breeding value, reduced athletic potential and euthanasia. Some wobblers have osteochondrosis of their vertebral facet joints, but it is now known how this relates to …

Läs mer

Läkemedelsresistenta spolmaskar - nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter
Eva Tydén, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-20-47-556 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

The alarming development of triple resistant Parascaris spp. is an increasing threat to foal health and the equine industry, due to the risk of increasing veterinary costs and loss of foals. A continued development of triple resistant roundworms in Sweden would be devastating for foals and …

Läs mer

Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris
Caroline Fossum, SLU

Projektnummer: H-20-47-568 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

The proposed project aims to continue research for development of a vaccine protective against the pathogenic equine parasite Strongylus vulgaris. The ongoing work to establish appropriate in vitro models to screen the effect of candidate vaccine antigens/adjuvants will be continued. Cytokine …

Läs mer

Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar?
Elke Hartmann, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-20-47-562 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Harness racing is hazardous as horses are running in close proximity at high speeds. Thus, an effective communication between driver and jockey-horse via rein signals to the bit is essential for safety reasons and horse welfare. However, scientific studies on rein tension in Standardbred trotters …

Läs mer

Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge
Tobias Heldt, Högskolan Dalarna

Projektnummer: H-20-47-566 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

The overall purpose for this project is to deepen the understanding for how economic effects of the horse industry can be understood and visualised at micro level using consumption and production data in both Sweden and Norway. Background to the project is to find in the industry’s need for …

Läs mer

Amerikansk vapenfluga larver som fodermedel i äggproduktion – med fokus på miljöberikning och alternativ proteinkälla.
Carlos Hernandez, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: JTI-20-82-485 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Poultry have a strong motivation for foraging and spend most of the day pecking and searching for food. In commercial conditions, the birds are fed a pellet diet, which is consumed very quickly. Consequently, hens spend a large part of the day engaging in abnormal non-food related pecking …

Läs mer

Fluglarvskompostering för hållbart omhändertagande av organiska restströmmar från växthusodling
Cecilia Lalander, Sveriges lantbruksuniversitet

Projektnummer: JTI-20-83-497 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

This application aims at finding a solution to a problem that exists in greenhouse production. Greenhouses have long been considered to be closed systems with no leakage to the surrounding environment. However, it has been shown that plant protection products (PPP) are found in the environment …

Läs mer

Vallbaserade produkter för enkelmagade djur – ett steg närmare kommersialisering!
Carina Gunnarsson, RISE Jordbruk och livsmedel

Projektnummer: JTI-20-82-491 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

This project is about refining grass to meet a demand for proteins for, above all, organic poultry production and an expected increased demand for soy-free feed solutions for monogastric animals. Forage-based products also improve the economic preconditions to increase the proportion of grass in …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev