Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Alternativt grovfoder i mjölkproduktionen samt i nöt- och lammköttproduktionen i ett förändrat klimat

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-20-737
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Crop production Meat Milk
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Elisabet Nadeau
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences
E-postadress: elisabet.nadeau@slu.se
Telefon: +46 (0)511 67142
Medsökande: Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Medsökande: Anders Karlsson
Beviljade medel: 2 821 000 SEK

Climate change with increasing droughts and excessive rainfall, challenges forage production for livestock industry. Intermediate wheatgrass (IWG) is a stress-tolerant grass, being introduced in Sweden as a perennial forage and grain crop. We aim to develop recommendations for nitrogen (N)-fertilization rate, harvest time, and silage conservation of IWG for optimum forage yield and feed value for livestock. A replicated field experiment will be established at three locations in Sweden to evaluate N-fertilization rate and harvest time of first cut and N-fertilization rate and regrowth interval on dry-matter yield and feed value of IWG. Fermentation quality, DM losses and aerobic stability of ensiled IWG with and without additive will be studied. N-fertilization rates and harvest regimes will be tested at demonstration fields on farms across Sweden to evaluate IWG performance under practical conditions and results will be communicated at field days, conferences, and in scientific papers.

Klimatförändringar med längre perioder av torka och stora regnmängder utmanar grovfoderodlingen för lantbrukare. Flerårigt vetegräs (Thinopyrum intermedium) är en stresstålig gröda som kan användas till skörd av grovfoder och kärna. Vårt mål är att utveckla rekommendationer för kväve(N)-gödslingsnivå, skördetidpunkt och ensilering av flerårigt vetegräs för optimal grovfoderavkastning och fodervärde för lantbrukets djur. Fältförsök etableras på tre platser i Sverige för att utvärdera N-gödslingsnivå och skördetidpunkt i första skörd samt N-gödslingsnivå och återväxt intervall på grödans grovfoderavkastning och fodervärde. Fermenteringskvalitet och förluster studeras hos grödan då den ensileras med eller utan tillsatsmedel. N-gödslingsnivåer och skördestrategier testas i demonstrationsfält på gårdar från norra till södra Sverige för att utvärdera grödans prestanda under praktiska förhållanden och resultat kommuniceras vid fältvandringar, konferenser och i vetenskapliga publikationer.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Enkätundersökning rörande LRF-ungdomars syn på finaniseringssystem i lantbrukskooperativa företag
Karin Hakelius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0345002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Hästhålln. i tätortsnära områden, miljö och attityder-delproj. 1. Attityder kring hästhålln. - lukt, allergener o andra störningar
Catharina Svala, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0447050 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgården. /Metod och Teknik
Christel Cederberg, Svensk Mjölk

Projektnummer: 0248049 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Effekt av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos värphöns
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: H1037047 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2010

Sammanfattning saknas

Läs mer

Val av samverkansform: ekonomiska föreningars grundproblem
Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm

Projektnummer: 0245005 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2002

Sammanfattning saknas

Läs mer

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtproduktion i jordbruket med begränsad utlakning och växthusgasemission.
Åsa Kasimir-Klemedtsson,

Projektnummer: 9833003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Ekonomiska modeller för optimering av rekrytering, kalvning och gallring i mjölkbesättningar
Sven Brundin,

Projektnummer: 0230027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev