Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Anatomisk besrkivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati ("wobbler") på unge hester

Status: Pågående
Projektnummer: H-20-47-553
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2020
Huvudsökande: Kristin Olstad
Organisation: Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine
E-postadress: kristin.olstad@nmbu.no
Telefon: +4793231969
Medsökande: Anne Selvén Kallerud
Medsökande: Bjørnar Ytrehus
Beviljade medel: 342 000 SEK

Young horses can develop cervical vertebral stenotic myelopathy and ataxia, known as "wobbler syndrome" and associated with loss of breeding value, reduced athletic potential and euthanasia. Some wobblers have osteochondrosis of their vertebral facet joints, but it is now known how this relates to the narrowing of the spinal canal seen in wobblers. During research in pigs, a structure known as the neuro-central synchondrosis was discovered. The ends of it are responsible for forming the facet joints, and the middle is responsible for forming the spinal canal. The neuro-central synchondrosis is not described in textbooks of veterinary anatomy. The aim of the project is therefore to generate an anatomical description of the neuro-central synchondrosis in the neck of foals, using diagnostic imaging. The description will form the basis for future diagnosis of disease in this structure, with the potential to explain narrowing of the spinal canal and wobbler syndrome in young horses.

Unge hester kan utvikle cervikal vertebral stenotisk myelopati og ataksi, kjent som «wobbler syndrom» og forbundet med tap av avlsverdi, nedsatt atletisk potensial og eutanasi. Noen wobblere har osteochondrose i sine vertebrale fasettledd, men det er ikke kjent hvordan dette henger sammen forsnevringen av ryggmargskanalen i wobbler syndrom. Under forskning på gris ble det oppdaget en struktur kjent som den nevro-sentrale synchondrosen. Endene av strukturen er ansvarlige for å danne fasettleddene, og midten er ansvarlig for å danne ryggmargskanalen. Den nevro-sentrale synchondrosen er ikke beskrevet i tekstbøker for veterinæranatomi. Målet med prosjektet er derfor å lage en anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen i nakken på føll, gjennom bruk av avansert billeddiagnostikk. Beskrivelsen vil legge grunnlaget for fremtidig diagnose av sykdom i denne strukturen, med potensial til å forklare forsnevring av ryggmargskanalen og wobbler syndrom på unge hester.

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

FeNomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser.
Ingrid H Holmøy, Norwegian University of Life Sciences, Veterinary Faculty

Projektnummer: R-21-47-575 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Decreasing population sizes and risk of accumulation of inbreeding is a challenge for the national Norwegian horse breeds; the Dole, the Fjord and the Nordland/Lyngen. The average breed-specific reduction in covered mares is between 37% and 45%, when comparing the years 2000 to 2009 to the years …

Läs mer

Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy.
Elisabeth Haug, Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Projektnummer: R-21-47-573 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Emotional instability, impulsivity, ongoing self-harm, frequent suicidal crises, interpersonal problems, substance use disorder, cognitive distortions, and severe internal pain are seen in patients with emotionally unstable personality traits. This is a patient group that requires lot of resources …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev