Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Arbete, kultur och makt i svensk trav- och galoppsport 1900-2005

Status: Avslutat
Projektnummer: H0547154
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2005
Datum för slutrapport: 25 mars 2008
Huvudsökande: Susanna Hedenborg
Organisation: Malmö högskola
E-postadress: susanna.hedenborg@mah.se
Telefon: 041144488
Beviljade medel: 600 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 19

Påverkan av nordisk klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering
Kristina Dahlborn, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1147184 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 juni 2015

… ett standardiserat arbetspass. Hästarna testades med: intakt päls (oklippt); oklippt och försedd med täcke … temperaturreglering i samband med arbete under vintern och få en uppfattning i hur stor grad hästar täcks … i samband med arbete och återhämtning. Att använda täcke efter arbete försämrade hästarnas … värmeavgivning och förlängde återhämtningstiden. Duschning var ett effektivt sätt att kyla hästen efter arbete … i samband med arbete under vintern och få en uppfattning i hur stor grad hästar täcks och klipps. …

Läs mer

Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar
Jean-Francois Valarcher, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1247140 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 9 november 2015

… blodprov och nässvabb, samtidigt som deras prestation utvärderades med hjälp av arbetsprov och tränarnas … med allvarlig lungsjukdom. Vårt arbete inkluderade också en fallrapport från en travhäst (ej relaterad till … H1247140 Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar Jean-Francois … virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska travhästar finns preliminära resultat som pekar … travhästar. Det föreslagna delprojektet avser att utreda huruvida dessa virus kan orsaka sjukdom och nedsatt …

Läs mer

Muskulaturens egenskaper hos unga travhästar och dess betydelse för prestation som tävlingshäst
Birgitta Essen-Gustavsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0747219 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 januari 2012

… egenskaperna som gör att hästen kan springa fort och få den energi som behövs för arbetet. Med hjälp … vid ett standardiserat arbete. Det är väl känt att alltför mycket mjölksyra gör att muskeln blir trött … H0747219 Muskulaturens egenskaper hos unga travhästar och dess betydelse för prestation … av mjölksyra över membraner (MCT1, MCT4, CD147) hos den unga travhästen har betydelse för hästens framtida … travhästar i professionell träning analyserades med hjälp av immunohistokemisk och western blot teknik. …

Läs mer

Hjertefunksjon hos kaldblodstravere
Constanze Fintl, Norge Veterinær Høgskole

Projektnummer: H1247051 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 juni 2014

… i prosjektet. Vi hadde på forhånd innhentet tillatelse fra Det Norske Travselskap for å utføre studiene. … Fra travsportens ståsted er det også viktig å kunne formidle til publikum at det finnes pågående … elektrokardiografiske (EKG) undersøkelser av over 70 kaldblodshester i løp ved Bjerke Travbane i Oslo. Hestene … En naturlig fortsettelse av dette arbeidet er nå å undersøke i hvilken grad hjerterytmeforstyrrelser …

Läs mer

Peptider och proteiner – bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten
Mikael Hedeland, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1347097 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 september 2016

travsporten. I vårt arbete har vi funnit att stabiliteten av dessa preparat kan variera stort. Därför …

Läs mer

Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst
Viveca Båverud, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1047308 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 15 december 2013

… av S. zooepidemicus och nedsatt prestation (skattad av tränaren) eller nedsatt prestation vid arbetsprovtravhästar” men nu med S. equi och S. zooepidemicus som differentialdiagnoser, för att få en så fullständig … bild som möjligt av subklinisk infektionsdynamik hos prestationsnedsatta travhästar. Ett mål var också … från varmblodiga travhästar i träning var negativa avseende S. equi och 11% av proverna var positiva … där prestationsnedsättning hos varmblodiga travhästar studerades. Det fanns inte någon korrelation mellan fynd …

Läs mer

Träning och tävling av travhästar vid kyla och dess påverkan i luftvägar
Miia Riihimäki, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: R-22-47-700 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

… av arbete i kall luft. Det finns ett stort behov att med modern teknologi undersöka om träning i kyla … R-22-47-700 Träning och tävling av travhästar vid kyla och dess påverkan i luftvägar Miia Riihimäki …

Läs mer

Hästkrafter för entreprenörskap - Hästbaserad företagsamhet ur ett genusperspektiv
Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet

Projektnummer: H0847239 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 12 juni 2012

… var den starka relationen med hästarna, det hårda arbete som krävdes för att få stallet att fungera, … de återkommande och oväntade utmaningarna som arbetet med hästar gav upphov till samt den starka … drivs av att kunna arbeta med sitt fritidsintresse och att få möjlighet att realisera en dröm … undergrupp verksamma inom trav & galopp (representerande den bransch som har störst manlig dominans), … verkar det pågå en fokusförändring inom trav & galopp från tävling till underhållning …

Läs mer

Kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar- är hästen halt på ett eller flera ben?
Marie Rhodin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: H-14-47-013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 7 februari 2018

… kan det kliniska arbetet underlättas när man med ökad säkerhet vet vilket ben hältan kommer ifrån. … på huvudet, korset och manken. Hästarna travade på rakt spår och den vertikala rörelsesymmetrin …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev