Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Åtgärdsprogram för en god arbetsmiljö inom trädgårdsnäringen

Status: Avslutat
Projektnummer: 0456009
Kategori: Research program | Horticulture
Ansökningsår: 2005
Datum för slutrapport: 15 juli 2008
Huvudsökande: Peter Lundqvist
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: peter.lundqvist@slu.se
Telefon: 040 - 41 54 95
Beviljade medel: 650 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 191

Åtgärdsprogram för en god arbetsmiljö inom trädgårdsnäringen
Peter Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 15 juli 2008

… 0456009 Åtgärdsprogram för en god arbetsmiljö inom trädgårdsnäringen Peter Lundqvist Sveriges lantbruksuniversitet, SLU …

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

… 0456017 Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod …

Läs mer

Optimal placering av motåtgärder på gårdsskala – möjligheter och begränsningar
Faruk Djodjic, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1333066 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 juni 2015

… tillvägagångssätt. Generella regler kring åtgärdsprogram för att minska näringsläckage måste anpassas till … var att undersöka om den lokala anpassningen av åtgärdsprogram inom jordbruket är möjligt utifrån … på hur man lyckas utnyttja egen kunskap till lokala förutsättningar. Åtgärder som föreslås i åtgärdsprogram … man kan komma genom att ta fram ett åtgärdsprogram inom jordbruket genom att kombinera … Det är en hög överrensstämmelse (85 %) vilket visar att man bör styra och fokusera åtgärdsarbetet till dessa …

Läs mer

Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd!
Faruk Djodjic

Projektnummer: O-15-23-573 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 oktober 2019

Växtodling
Kött
Mjölk
Socker

… ett gårdsspecifikt åtgärdsprogram för att minska fosforförluster. Således vill vi skräddarsy … ett åtgärdsprogram utifrån gårdarnas förutsättningar, utrusta lantbrukaren med information, bakgrundsdata, … av gårdar är olika kan denna uppdelning hjälpa utformning av lämpliga åtgärdsplaner. Den höga … O-15-23-573 Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd! Faruk … kunskap och självtillit för att anpassa åtgärder så att de ger högst effekt och en positiv påverkan …

Läs mer

Strukturkalkning – tidpunktens betydelse och de långsiktiga effekterna
Lisbet Norberg

Projektnummer: O-21-23-622 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Crop production

… i Vattendirektivets åtgärdsprogram. Projektet ökar kunskapen om strukturkalkens effekter genom … Strukturkalkning av lerjordar (>15% ler) är en av de prioriterade åtgärderna mot fosforförluster … Strukturkalkning är dessutom en åtgärd som kan främja både miljön och lantbrukets lönsamhet. …

Läs mer

LANTBRUKETS PSYKOSOCIALA PULS - Del I Screening av lantbrukets psykosociala arbetsmiljö samt åtgärdsprogram för att förbättra lantbrukarnas psykosociala arbetsförhållanden, psykiska hälsa och sociala nätverk
Peter Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0735021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 januari 2012

… samt åtgärdsprogram för att förbättra lantbrukarnas psykosociala arbetsförhållanden, psykiska hälsa … på landsbygden samt att skapa ett underlag för att kunna utarbeta ett åtgärdsprogram … arbetsmiljö och hälsa för att skaffa ett underlag för utarbetning av ett åtgärdsprogramÅtgärdsprogrammet skulle kunna innehålla utbildningar/kurser/stödinsatser både på individ och också … och dialog mellan lantbrukare och myndigheter. Som ett led i utarbetandet av ett åtgärdsprogram behövs …

Läs mer

Kvinna och arbetsledare i den gröna sektorn - probleminventering, utveckling och nya former för lärande
Peter Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0746386 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 8 februari 2012

… förutsättningar och engagemang skapar idéer, planer och åtgärdsprogram. Populärvetenskaplig sammanfattning … och åtgärdsförslag Det sammanvägda resultatet från webbundersökningen visade att man upplever arbetsglädje … villkor, möjligheter, förutsättningar och engagemang skapar idéer, planer och åtgärdsprogram. … att deltagarna själva kommer med svaren på vad som bör åtgärdas och bli bättre. Syftet men en utbildning …

Läs mer

Försäljningsfrämjande åtgärder för trädgårdsrosor
LRF-GRO Plantskolor, GRO Plantskolor

Projektnummer: V0856458 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 7 mars 2011

… V0856458 Försäljningsfrämjande åtgärder för trädgårdsrosor LRF-GRO Plantskolor GRO Plantskolor …

Läs mer

Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk 2013. Utvärdering av sektorns kraftsamling.
Stefan Pinzke, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1346223 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 december 2016

… att halvera antalet olycksfall till 2013. Ett åtgärdsprogram för respektive verksamhetsgren inom … förebyggande åtgärder och utvärdering av företagna insatser. Projektet är en upprepning … olycksfall 2013 har vidtagit förebyggande åtgärder under 2011, 2012 eller 2013, främst genom … att ha åtgärdat någon brist (33%) samt ökad användning av skyddsutrustning (31%). Motsvarande … har 53% av de företag där det inte inträffat olycksfall vidtagit förebyggande åtgärder, främst genom att ha använt …

Läs mer

ÅTGÄRDER MOT KORROSION OCH BELÄGGNINGSBILDNING VID SPANNMÅLSELDNING
Emilia Björnbom, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektnummer: V0640002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 10 juni 2008

… V0640002 ÅTGÄRDER MOT KORROSION OCH BELÄGGNINGSBILDNING VID SPANNMÅLSELDNING Emilia Björnbom Kungliga Tekniska Högskolan …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev