Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Baljväxter och sjukdomar i fokus i växtföljden

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-20-747
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Crop production
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Lars Persson
Organisation: Agri Science Sweden AB
E-postadress: lars@agriscience.se
Telefon: +46733588063
Medsökande: Mariann Wikström
Medsökande: Lars Persson
Beviljade medel: 3 520 000 SEK

Cultivation of legumes will increase due to several factors. Among these are extraction of plant-based proteins for human consumption, a demand for increased self-sufficiency of vegetable proteins within the country, reduced costs for fertilisers by N-fixation in the legumes, and use of legumes as cover crops. Largest production is of pea and field bean, and new crops are lupin, vetch, lentils and soybeans. Frequent cultivation of legumes leads to higher risk of yield losses due to soil-borne root pathogens. This project will focus on collecting and identifying root pathogens causing diseases in legumes, assessing pathogenicity in different species and cultivars of legumes and other crops in the rotation. A further step is to evaluate the effect of treating seed or plants with biological products in reducing the infection. For the grower, it is of high importance to minimize the risk of crop losses when cultivating legumes, and to reduce propagation of long-lived pathogens in the soil.

Odlingen av baljväxter kommer att öka i den närmaste framtiden. Det beror på olika faktorer såsom stort intresse av extraktion av växtbaserat protein, en övergång till inhemsk produktion av vegetabiliskt protein för ökad försörjningsförmåga inom landet, N-fixerande grödor som ersättning för dyr mineralgödsel, och baljväxter som mellangröda. De vanligaste odlade grödorna är ärt och åkerböna, men även lupin, vicker, linser och sojaböna ökar. En frekvent odling av baljväxter leder till ökad risk för skördeförluster orsakade av rotsjukdomar. Detta projekt ska lägga fokus på att samla in och identifiera patogener som orsakar sjukdom på baljväxter, identifiera värdväxter och tolerans i sorter och även i andra grödor i växtföljden.
Vidare ska effekten av frö- och plantbehandling med biologiska produkter testas mot dessa sjukdomar. För odlaren är det av högsta vikt att minska risken för skördeförluster i odling av baljväxter och att hindra uppförökning av persistenta rotpatogener i jorden.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Frisk av jobbet - nu och senare (FAJ)
Anders Thelin, Karolinska Institutet

Projektnummer: 0035006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Detektion och karaktärisering av virologiska agens hos kalvar med akuta lunginflammationer. II
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0253012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Mjölkkornas välbefinnande i automatiska mjölkningssystem. Rangordning och välbefinnande.
Hans Wiktorsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230076 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris
Marianne Jensen-Waern,

Projektnummer: 0352013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förädling av brödvete med hållbar sjukdomsresistens
Jan Ö Jönsson, Centrum för folkhälsa

Projektnummer: 9736003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Vallfodrets nedbrytningskinetik. Delprojekt 5 i tvärvetenskapliga projektet Produktionsteknik och vallfoderkonsumtion i ett vallfodersystem.
Michael Murphy,

Projektnummer: 9630014 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Unghönsuppfödning i Sverige- effekt av beläggningsgrad och inhysningsform
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: 0337003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Funktionella ytbeläggningar för miljövänligt högpresterande utsäde
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 0233018 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev