Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Campylobacter stammar som orsakar utbrott i Sverige – överlevnadsmekanismer och patogenicitet

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-20-757
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Poultry
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Ásgeir Ástvaldsson
Organisation: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
E-postadress: asgeir.astvaldsson@sva.se
Telefon: +46736330442
Medsökande: Hanna Skarin
Medsökande: Ann Lindberg
Beviljade medel: 2 966 000 SEK

Globally, Campylobacter is the most common cause of bacterial gastroenteritis in humans. Outbreaks of campylobacteriosis have been reported in Sweden in the recent years, despite measures being applied by the poultry industry. Our purpose is to investigate Campylobacter strains from Swedish outbreaks and identify factors that allow these strains to spread and persist in the production chain. Phenotypic characteristics will be defined and compared to non-outbreak strains and coupled to genotypic characteristics to investigate what is behind their success to cause outbreaks in humans. We will investigate tolerance and adaption mechanisms against various stress factors, e.g. dehydration, oxygen and freezing, and the ability to cause infection in human epithelial cells. The findings will contribute scientific knowledge on why certain strains are more likely to cause outbreaks and form recommendations for prevention of Campylobacter in the broiler chicken production.

Infektion orsakad av Campylobacter är den mest rapporterade bakteriella magtarminfektionen i världen. Under åren 2014-2018 hade vi årliga campylobacterutbrott i Sverige under vinterhalvåret. Samtliga av utbrotten visade sig vara kopplade till inhemsk kyckling och ha orsakats av enskilda stammar som spridit sig bland kycklingproducenter, vidare till livsmedel och till slut smittat många människor. Detta projekt ämnar utreda vilka fysiologiska egenskaper som skapar utbrottsstammar av Campylobacter. Egenskaper som t.ex. tolerans mot torka, frysning och syre samt förmåga att anpassa sig och överleva i miljön och att orsaka infektion i humana tarmceller kommer att undersökas. Egenskaper kommer undersökas på DNA och RNA-nivå för att öka förståelsen bakom dem. Förståelsen för vad som tillåter dessa stammar att bli dominerande och överleva genom produktionskedjan kommer användas för att ta fram rekommendationer om kycklinghantering för att förhindra framtida utbrott.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Enkätundersökning rörande LRF-ungdomars syn på finaniseringssystem i lantbrukskooperativa företag
Karin Hakelius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0345002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Hästhålln. i tätortsnära områden, miljö och attityder-delproj. 1. Attityder kring hästhålln. - lukt, allergener o andra störningar
Catharina Svala, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0447050 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgården. /Metod och Teknik
Christel Cederberg, Svensk Mjölk

Projektnummer: 0248049 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Effekt av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos värphöns
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: H1037047 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2010

Sammanfattning saknas

Läs mer

Val av samverkansform: ekonomiska föreningars grundproblem
Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm

Projektnummer: 0245005 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2002

Sammanfattning saknas

Läs mer

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtproduktion i jordbruket med begränsad utlakning och växthusgasemission.
Åsa Kasimir-Klemedtsson,

Projektnummer: 9833003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Ekonomiska modeller för optimering av rekrytering, kalvning och gallring i mjölkbesättningar
Sven Brundin,

Projektnummer: 0230027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev