Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Fång- och mellangrödors bidrag till kolinlagring & mullens betydelse för skörd och skördestabilitet

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-23-734
Kategori: Focus area | Climate & environment
Branschområden: Crop production Energy and biomass
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Thomas Kätterer
Organisation: SLU
E-postadress: thomas.katterer@slu.se
Telefon: 018-672425
Medsökande: Martin Bolinder
Medsökande: Sönke Eggers
Beviljade medel: 3 000 000 SEK

Soil organic carbon is an important factor for soil health and productivity. Soil carbon sequestration (SCS) also plays a crucial role in meeting the climate goals. For that purpose, catch- and cover crops are identified as a cost-effective management practice that combines SCS with other ecosystem services. There is a great need to estimate the amount of current and future SCS in Swedish soils achievable with this practice. This project aims to develop a robust and dynamic method to estimate the potential area of implementation and associated SCS potential. We will also analyze how soil organic carbon contents affects crop yield and resilience to climate change, and address problems relating to bias in data from long-term field trials. Results will improve extension service tools used to assess the effect of management practices on soil fertility and carbon storage, being useful for farmers and decision-makers at various levels, and for the Swedish climate reporting.

Mull som till drygt hälften består av organiskt kol är en av de viktigaste faktorer för markhälsa. Kolinlagring i mark spelar också en central roll för att uppnå klimatmålen. I detta syfte har fång- och mellangrödor identifierats som en kostnadseffektiv brukningsmetod som kombinerar dessa syften med andra ekosystemtjänster. Det finns ett stort behov av att uppskatta den nuvarande och framtida kolfastläggningen i mark som kan uppnås med mellangrödor. Detta projekt avser att utveckla en robust och dynamisk metod för att skatta den potentiella areal där mellangrödor kunde odlas. Vi kommer också analysera hur mullhalten påverkar grödors produktivitet och motståndskraft mot klimatförändringar, och skatta felkällor i data från långliggande fältförsök. Resultat kommer att förbättra rådgivningsverktyg som används för att beräkna effekter av olika brukningsmetoder på bördighet och kolinlagring. De blir användbara för jordbrukare, beslutsfattare och för den svenska klimatrapporteringen.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Systemutveckling för 2000-talets mjölkgårdar Etapp II- Bygg- och systemlösningar för mjölkproduktion på Internet-Agriwise
Krister Sällvik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0130012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Effekt av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos värphöns
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: H1037047 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2010

Sammanfattning saknas

Läs mer

Val av samverkansform: ekonomiska föreningars grundproblem
Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm

Projektnummer: 0245005 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2002

Sammanfattning saknas

Läs mer

Risker för exponering av luftburna mikroorganismer vid hantering av spannmål och oljeväxter inom jordbruket.
Lennart Mårtensson,

Projektnummer: 9735015 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Studier för utvinning av ny kunskap för vidareutveckling av inredda burar med fokus på djurhälsa, beteende och äggkvalitet
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: 0237002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Gödselfiber som strö - effekt på hygien, djurhälsa, mjölkkvalitet,ekonomi och miljö
Knut-Håkan Jeppsson

Projektnummer: O-19-20-312 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Energy and biomass
Meat
Milk

About 200 dairy farms in Sweden use recycled manure solids (RMS) as bedding material and the number is increasing. Advantages is low price, reliable availability and good cow comfort. The main disadvantage is the risk of increased bacterial growth on the lying area affecting especially udder health …

Läs mer

Hur stor del av mjölkkornas dräktighetsförluster kan förklaras av olika genetiska defekter?
Britt Berglund

Projektnummer: O-19-20-305 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Milk

The project aims are to use the information about cow's DNA profile to estimate the severity of fertility problems caused by specific genetic defects in the Swedish Red (SRB) and Holstein dairy breeds, and to estimate the economic impact of pregnancy losses caused by these genetic defects. Our goal …

Läs mer

Utveckling av Bästa praxis inom svensk klövvård
Evgenij Telezhenko

Projektnummer: O-19-20-318 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Meat
Milk

Every year, about 500,000 claw trimmings are recorded in Swedish dairy cattle. The aim of claw trimming is to detect, treat and prevent painful claw lesions. However, the claw trimming in itself can be harmful and cause claw lesions if it is not done correctly. The aim of the project is to develop …

Läs mer

SamZoner 2.0 - Optimering av multifunktionella skyddszoner för ökad biologisk bekämpning och pollinering
Maria Viketoft

Projektnummer: O-19-23-298 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production
Horticulture

Adding flowers to the cropping system that support beneficial insects is a promising option to achieve crop protection
in Swedish agriculture and horticulture. However, the wide-spread adoption of this approach has been hampered by
limited economic benefit and the risk of propagating pests and …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev