Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

FeNomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser.

Status: Pågående
Projektnummer: R-21-47-575
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2021
Huvudsökande: Ingrid H Holmøy
Organisation: Norwegian University of Life Sciences, Veterinary Faculty
E-postadress: ingrid.holmoy@nmbu.no
Telefon: +4790717200
Medsökande: Caroline Haadem
Medsökande: Peer Berg

Decreasing population sizes and risk of accumulation of inbreeding is a challenge for the national Norwegian horse breeds; the Dole, the Fjord and the Nordland/Lyngen. The average breed-specific reduction in covered mares is between 37% and 45%, when comparing the years 2000 to 2009 to the years 2010 to 2018. Foaling rates in the Nordland/Lyngen is satisfactory, whereas for the Dole and the Fjord rates are suboptimal. The aim of this project is to obtain science-based knowledge on how to improve reproductive health in these breeds with particular focus on epidemiological factors, management of inbreeding and identification of recessive mutations causing embryonic death. Reasons for reproductive failure will be addressed combing use of registry data, genomic analysis, and a pilot field study. Breeding recommendations that promote fertility will be communicated to horse owners and breed organizations. Thus, the project will contribute to sustainable populations of the national breeds.

Tre av de nasjonale rasene (dølahest, fjording og nordlandshest/lyngshest) har utfordringer med synkende populasjonsstørrelse og fare for innavl. Gjennomsnittlig antall bedekte hopper var 37% til 45% lavere i årene 2010 til 2018 sammenlignet med årene 2000 til 2009. Nordlands/lyngshest har en akseptabel føllingsrate, men for fjording og døl er føllingsraten lavere enn ønsket. Det overordnede prosjektmålet er å skaffe kunnskap om hvordan man kan bedre reproduktiv helse hos de norske hesterasene med hovedfokus på epidemiologiske faktorer, håndtering av innavl, og indentifisering av recessive mutasjoner som forårsaker embryodød. Vi kombinerer bruk av registerdata, analyse av genmateriale, og en pilot-undersøkelse av utvalgte hingster, og av hopper av som ikke tar føll. Resultater fra prosjektet formidles til hesteeiere, oppdrettere og hesteavlslagene. Det vil utarbeides avlsanbefalinger som fremmer økt fertilitet, og bidrar til bærekraftige populasjoner av de norske rasene.

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

FeNomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser.
Ingrid H Holmøy, Norwegian University of Life Sciences, Veterinary Faculty

Projektnummer: R-21-47-575 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Decreasing population sizes and risk of accumulation of inbreeding is a challenge for the national Norwegian horse breeds; the Dole, the Fjord and the Nordland/Lyngen. The average breed-specific reduction in covered mares is between 37% and 45%, when comparing the years 2000 to 2009 to the years …

Läs mer

Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy.
Elisabeth Haug, Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Projektnummer: R-21-47-573 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Emotional instability, impulsivity, ongoing self-harm, frequent suicidal crises, interpersonal problems, substance use disorder, cognitive distortions, and severe internal pain are seen in patients with emotionally unstable personality traits. This is a patient group that requires lot of resources …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev