Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll

Status: Avslutat
Projektnummer: H-14-47-051
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2014
Datum för slutrapport: 29 juni 2018
Huvudsökande: Kristin Olstad
Organisation: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
E-postadress: kristin.olstad@nmbu.no
Telefon: +4722964500
Medsökande: Stina Ekman
Medsökande: Nils Ivar Dolvik

Bacterial infection in joints, or septic arthritis, is an important problem in foals because it leads to non-weight bearing lameness that affects the foal’s welfare and because survival after treatment can be as low as 42 %. The prognosis for coming to start in a race is also reduced. A study funded by the Equine Research Foundation in 2012 and earlier studies in pigs and chickens have shown that blood vessels in growth cartilage canals are involved in the pathogenesis. The first project aim is to investigate how the blood and lymphatic circulations are organised around the joints of growing foals, in order to determine which structures require treatment in septic arthritis. The second project aim is to examine recommended techniques for treatment and follow-up in order to determine which structures are reached with these techniques. The two aims will answer the overall aim of developing improved treatments with increased survival following septic arthritis in foals.

Bakteriell infeksjon i ledd, eller septisk artritt, er en viktig problemstilling hos føll fordi den gir alvorlig halthet som påvirker føllets velferd og fordi overlevelse etter behandling kan være så lav som 42 %. Det har også vært vist redusert prognose for å komme til start i løp. En studie finansiert av Stiftelsen Hesteforskning i 2012 og tidligere studier i gris og kylling har vist at blodkarene i karkanaler i vekstbrusken spiller en rolle i sykdomsforløpet. Prosjektets første delmål er å undersøke hvordan blodsirkulasjon og lymfekretsløp er organisert i forbindelse med ledd hos unge føll i vekst, for å avdekke hvilke strukturer det er nødvendig å behandle ved leddinfeksjon. Prosjektets andre delmål er å undersøke anbefalte teknikker for behandling og oppfølging av leddinfeksjon hos føll, for å avdekke hvilke strukturer som nås med disse teknikkene. Prosjektets delmål vil svare på hovedmålet om å utvikle bedre behandlingsteknikker med økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll.

Målet var å undersøke ledd etter bakterier har kommet inn i sirkulasjonen på føll. Føll hadde blodkar som gikk inn i vekstbrusk slik at bakterier kunne binde seg. Dette førte til infarkt, forsinket forbeining og oppsprekking ved samme mekanisme som osteochondrose. Noen få leddbiter kan skyldes infeksjon snarere enn arv, og det bør forskes for å skille disse klinisk ettersom hester med ervervede biter kan avles på uten økt arvelig sykdom. Man fant at om septisk artritt var forbundet med knokkelinfeksjon/osteomyelitt avhang av nøyaktig hvor blodtilførselen gikk mens bakteriene var i sirkulasjonen. Bakterier forflyttedes også til beinvev og gav osteomyelitt seinere i forløpet. Infiserte blodkar ble ødelagt snart etter bakteriebinding og stod ikke til å redde. Intra-venøs regional perfusjon nådde imidlertid frem til blodkar ved siden av lesjoner viktige for reparasjon. Føll bør undersøkes for å sikre behandling av alle affiserte strukturer, inkludert ved regional intra-venøs perfusjon.

Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll
Bakteriell leddinfeksjon og knokkelinfeksjon, dvs. septisk artritt og osteomyelitt oppfører seg annerledes og har dramatisk høyere dødelighet på føll enn på voksen hest. I prosjektet skulle man undersøke anatomiske forhold som kunne forklare dette, og om dagens anbefalte behandlingsteknikker nådde frem dit det trengtes.
Det ble anvendt materiale fra føll som døde eller ble avlivet på grunn av septisk artritt/osteomyelitt, supplert med griser fra etisk godkjente dyreforsøk. Materialet ble undersøkt med teknikker som røntgen, konvensjonell og mikro-computer tomografi (CT), makroskopisk og histologisk undersøkelse inkludert spesialfarging for bakterier. Det ble også gjennomført skylling med forskjellige teknikker og fargestoffer som viste hvilke anatomiske strukturer som ble skylt.

Et mindretall løse biter i ledd kan skyldes ervervede infeksjoner, snarere enn arv
Det viktigste funnet var at føll har blodkar som går direkte inn i vekstbrusken slik at bakterier kan binde seg der. Bakteriebinding ledet til infarkt i vekstbrusken, forsinket forbeining og oppsprekking ved nøyaktig samme mekanisme som i utviklingssykdommen osteochondrose, kjent for å gi løse biter i ledd. Osteochondrose kan være arvelig predisponert, mens infeksjoner kommer fra miljøet og er ervervede. I praksis betyr resultatet at noen løse biter i ledd kan skyldes ervervede infeksjoner, snarere enn arvelig predisposisjon. Fra et tidligere prosjekt vet vi at dette gjelder et mindretall løse biter; det store flertallet skyldes fortsatt arvelig predisposisjon.

Hvis vi kan skille mellom arvelige og ervervede biter i klinikk kan vi muligens trygt avle på hester med ervervede biter
I prosjektet var det mulig å skille mellom de to typene biter ved hjelp av teknikker som ikke kan brukes klinisk fordi de leder til leddbetennelse. Det bør gjennomføres mer forskning for å prøve å skille mellom ervervede og arvelige biter i klinikk, for eksempel gjennom analyse av leddvæske. Man kan sannsynligvis trygt avle på hester med ervervede biter uten å øke forekomsten av arvelig sykdom. Dette er av stor betydning for kaldblodstravere med biter som i dag utestenges fra avl og gir verdi/inntektstap for eier. Det bør forskes for å finne endelig svar på om biter i kodeleddet skyldes traume eller osteochondrose, i hvilket tilfelle disse også kan være arvelige eller ervervede. I raser med høy innavlskoeffisient er det viktig at så mange individer som mulig inngår i avl.

Det er viktig for overlevelse om føll med septisk artritt også utvikler knokkelinfeksjon
Man fant også at hvorvidt septisk artritt var forbundet med knokkelinfeksjon/osteomyelitt mest sannsynlig avhang av nøyaktig hvor blodtilførselen gikk i tidsrommet bakteriene befant seg i sirkulasjonen. Bakterier er vanskelige å bli kvitt, brusken skal forbeines og bakteriene forflyttedes derfor til beinvevet hvor de gav osteomyelitt også seinere i forløpet. Osteomyelitt ansees å forverre prognosen og leder derfor raskere til anbefaling om avlivning heller enn fortsatt behandling.
De infiserte blodkarene ble dessverre ødelagt kort tid etter bakteriebinding og stod ikke til å redde. Intra-venøs regional perfusjon nådde imidlertid frem til intakte blodkar ved siden av lesjoner viktige for reparasjon, utfall, langtidskonsekvenser og prestasjon.

Årvåkne eiere kan bidra til å forbedre utfall
Prosjektet bekreftet at infeksjoner leder til leddproblemer, og årvåkne eiere kan derfor påvirke fremtiden for sine føll gjennom å forebygge infeksjon. God hygiene rundt følling, nok råmelk og jevnlig desinfeksjon av navlen er viktigere enn noensinne. Det er også viktig at veterinær tilkalles straks man mistenker infeksjon. Rask behandling er avgjørende, og føll bør undersøkes billeddiagnostisk for å sikre at alle affiserte strukturer behandles. Intra-venøs regional perfusjon bør inngå i behandlingen, ettersom teknikken når frem til blodkar som kan bidra til reparasjon.

 

Antal träffar i projektbanken: 1676

Att förbereda för framtiden: uthålliga odlingssystem utan glyfosat
Alexander Menegat

Projektnummer: O-19-20-299 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production

We work with the vision that it possible to reduce herbicide use and completely abandon glyphosate in reduced and no-till systems by promoting soil health and crop vigour through a diverse crop rotation, cover crops and mechanical weed control. In field experiments, we compare innovative glyphosate …

Läs mer

Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor - vad händer med kvaliteten?
Ingrid Wesström

Projektnummer: O-19-20-316 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production
Milk

Climate change has brought about changing conditions for agriculture. In recent years precipitation deficit during the growing season has led to a shortage of forage in Sweden. During dry years, irrigation is necessary to achieve optimal yields. In addition, irrigation can bring about positive …

Läs mer

Beslutsstöd och integrerade bekämpningsstrategier för rapsskadegörarna skidgallmygga och blygrå rapsvivel
Peter Anderson

Projektnummer: O-19-20-320 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production

The Brassica pod midge Dasineura brassicae and its facilitator, the cabbage seed pod weevil Ceutorrhynchus obstrictus, have caused serious damage in oilseed rape crops during the last few years. No locally adapted IPM strategies exist, including pesticide management thresholds with evidentiary …

Läs mer

Innovativ salixförädling för fossilfritt drivmedel
Ann Christin Rönnberg-Wästljung

Projektnummer: O-19-22-292 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Energy and biomass

The conversion into a bio-based economy in Sweden requires a broad range of initiatives. One of the challenges is that additional sources of biomass will be needed. High yield potential, low conversion and production costs are critical success factors for new raw material. Salix is an energy crop …

Läs mer

SamZoner 2.0 - Optimering av multifunktionella skyddszoner för ökad biologisk bekämpning och pollinering
Maria Viketoft

Projektnummer: O-19-23-298 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production
Horticulture

Adding flowers to the cropping system that support beneficial insects is a promising option to achieve crop protection
in Swedish agriculture and horticulture. However, the wide-spread adoption of this approach has been hampered by
limited economic benefit and the risk of propagating pests and …

Läs mer

Brukningsmetoder för ökad markkvalité och högre skördestabilitet under extremväder
Thomas Keller

Projektnummer: O-19-23-309 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production

Climate projections for Sweden indicate higher temperatures during summer and larger variability in precipitation between years. This poses enormous challenges for Swedish agriculture. The main aim of this project is to investigate relationships between soil management, soil quality and crop yield. …

Läs mer

Syntes av unga lantbrukares förutsättningar och möjligheter för ett hållbart och produktivt lantbruksföretag som omfattar betesmarker och vattenvård
Eva Edin, HS Konsult AB

Projektnummer: JTI-19-82-289 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Kim, aged 24, is to take over Grandpa's dairy farm with a large acreage of land and natural pastures. The synthesis will address the development opportunities of the farm based on knowledge regarding cultivation systems, technical solutions and animal husbandry, but above all highlight unresolved …

Läs mer

Vägen till cirkulära ekonomi i svenskt jordbruk för ökad återvinning av växtnäring och för effektiv och hållbar produktion
Erik Sindhöj, RISE

Projektnummer: JTI-19-82-291 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Applying circular economy principles to agriculture is a systematic approach to reduce the environmental and climate impact of agriculture while increasing efficiency, production and profitability. The road to circular agriculture requires that we 1) minimize external inputs, 2) reduce losses and …

Läs mer

En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång
Johan Bröjer, Swedish Univeristy of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-19-47-479 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Insulin dysregulation (ID), a condition with excessive hyperinsulinemia, is the most common cause of laminitis in the horse. Insulin dysregulation is a core component of equine metabolic syndrome. Management strategies for ID include feeding diets low in non-structural carbohydrates, but excessive …

Läs mer

Funka till häst - erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar
Marie Gustavsson, Linköpings universitet

Projektnummer: H-19-47-485 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

This study focuses on the meaning of equine related sports- and leisure activities in the life of persons (children, young and adults) with intellectual disabilities (ID). Regarding equine related activities aimed at people with disabilities people with ID is the largest group who take part in such …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev