Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser

Status: Pågående
Projektnummer: H-21-47-653
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2021
Huvudsökande: Susanne Eriksson
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences
E-postadress: susanne.eriksson@slu.se
Telefon: +4618672007
Medsökande: Sofia Mikko
Medsökande: Peer Berg
Beviljade medel: 2 971 000 SEK

The aim of the project is to characterize genomic diversity and inbreeding, within and between Nordic native horse breeds, with special focus on the Norwegian and Swedish breeds. For this we will use whole genome sequencing of individual and pooled DNA samples. Genomic characterization is an essential first step in describing standing genetic variation within breeds to be preserved, and unique variation between breeds. It can further provide knowledge about genomic regions with unique characteristics and diversity, as well as genomic regions where breeds lack variation and are completely inbred. Therefore, this information can be utilized by breed associations to make well informed conservation and breeding plans. Our research also lays the foundation for further research leading to increased positive synergy in the horse sector.

Målet med prosjektet er å karakterisere genomisk mangfold og innavl innenfor og mellom nordiske hesteraser, med spesielt fokus på de norske og svenske rasene. For dette vil vi bruke hel-genom sekvensering av individuelle og grupperte DNA-prøver. Genomisk karakterisering er et viktig første skritt i å dokumentere nåværende genetisk variasjon innen raser som skal bevares, og unik variasjon mellom raser. Det kan videre gi kunnskap om genomiske regioner med unike egenskaper og mangfold, samt genomiske regioner der raser mangler variasjon og er innavlet. Derfor kan denne informasjonen brukes av raseforeninger til å lage godt informerte bevarings- og avlsplaner. Vår forskning legger også grunnlaget for videre forskning som fører til økt positiv synergi i hestesektoren.

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

Biologisk ogräsbekämpning mot mikroorganismer
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 9933004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förädling av brödvete med hållbar sjukdomsresistens
Jan Ö Jönsson, Centrum för folkhälsa

Projektnummer: 9736003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Vallfodrets nedbrytningskinetik. Delprojekt 5 i tvärvetenskapliga projektet Produktionsteknik och vallfoderkonsumtion i ett vallfodersystem.
Michael Murphy,

Projektnummer: 9630014 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Unghönsuppfödning i Sverige- effekt av beläggningsgrad och inhysningsform
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: 0337003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Spermakvalité hos avkommeprövade semintjurar. Andel befruktningsdugliga spermier vid produktionsplats och samband med fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0430038 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtproduktion i jordbruket med begränsad utlakning och växthusgasemission.
Åsa Kasimir-Klemedtsson,

Projektnummer: 9833003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Funktionella ytbeläggningar för miljövänligt högpresterande utsäde
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 0233018 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Bekämpning av växtsjukdomar med mykorrhiza
Paula Persson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9933029 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Potatisbladmögel-B-Planeringsbidrag
Arnulf Merker, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0439002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris
Marianne Jensen-Waern,

Projektnummer: 0352013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev