Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hälso- och fruktsamhetsegenskapernas ekonomiska betydelse hos SRB och SLB.

Status: Avslutat
Projektnummer: 0230053
Kategori: Research program | Milk
Ansökningsår: 2006
Datum för slutrapport: 1 juli 2005
Huvudsökande: Britt Berglund
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: britt.berglund@slu.se
Telefon: 018-67 19 73
Beviljade medel: 1 600 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

N53-01 Sjuklighet och sjukdomsförebyggande åtgärder vid uppfödning av dikalvar i Sverige
Mats Törnquist, Svenska Djurhälsovården

Projektnummer: 0253010 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 24 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Snabbtest för att värdera grönmassans ensilerbarhet
Margareta Emanuelson, SLU

Projektnummer: V0530047 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Användning av geotextil för att minska föroreningsrisken av grundvatten från utomhus vistelseytor
Hans von Wachenfelt, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0430001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Styrning och kommunikation i lantbrukskooperation - en analys av organisering vid skiftande rollidentiteter
Per Echeverri, Karlstads universitet

Projektnummer: 9945002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 14 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Snabbmetod för mätning av ammoniumkväve och kalium i flytgödsel och urin
Lena Rodhe, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI

Projektnummer: 0455012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 8 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Etablering av höstoljeväxter efter stråsäd genom hacksådd, fortsatta försök
Gunnar Lundin, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI

Projektnummer: 0333018 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Ökad säkerhet vid odling av våroljeväxter
Desirée Börjesdotter, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0033027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Studie av förnybara energikällors förutsätningar att tillgodose växthusodlingens behov av konkurrenskraftig energi
Inger Christensen, Grön kompetens AB

Projektnummer: 0456026 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 7 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Blandade sorter och inducerad bladlusresistens i korn
Velemir Ninkovic, SLU

Projektnummer: 0233048 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 3 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Sinläggning av mjölkkor
Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 mars 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev