Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hälso- och fruktsamhetsegenskapernas ekonomiska betydelse hos SRB och SLB.

Status: Avslutat
Projektnummer: 0230053
Kategori: Research program | Milk
Ansökningsår: 2006
Datum för slutrapport: 1 juli 2005
Huvudsökande: Britt Berglund
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: britt.berglund@slu.se
Telefon: 018-67 19 73
Beviljade medel: 1 600 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Stora mjölkkobesättningar: effekter på djurhälsa, fruktsamhet och arbetsmiljö
Jan Hultgren, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0330013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 3 mars 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Samverkan vid skörd och lagring av spannmål
Gunnar Lundin, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI

Projektnummer: 0346011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 22 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Vetedvärgsjuka i höstvete - odlingsåtgärder och behovsanpassad bekämpning
Roland Sigvald, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0455005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Lämpliga gångunderlag och fotbeklädnader för att undvika olyckor och besvär vid arbete i kostallar.
Stefan Pinzke, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0235013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Konsumtionsförmåga hos växande lamm beroende på vallfodrets kvalitet och artsammansättning
Gun Bernes, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0254001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 14 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Professur vid Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad/FoU
Stefan Weisner, Högskolan i Halmstad

Projektnummer: 0248020 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 10 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Revision av tröskelvärden för rapsbagge i våroljeväxter
Christer Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0548093 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 6 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Integrerad bekämpning av blodsugande kvalster hos fjäderfä
Jan Chirico, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0137005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Fjäderfägödsel - Innehåll av växtnäring och spårelement samt utveckling av provtagningsmetodik, II
Eva Salomon, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0237003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Utveckling av en svensk kvalitetstomat med modern marknadsanpassning
Annika Öhman-Nilsson, Gröna näringens riksorganisation (GRO)

Projektnummer: 0456028 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev