Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hälso- och fruktsamhetsegenskapernas ekonomiska betydelse hos SRB och SLB.

Status: Avslutat
Projektnummer: 0230053
Kategori: Research program | Milk
Ansökningsår: 2006
Datum för slutrapport: 1 juli 2005
Huvudsökande: Britt Berglund
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: britt.berglund@slu.se
Telefon: 018-67 19 73
Beviljade medel: 1 600 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Förslag til åtgärder för förbättrad luftmiljö i djurstallar
Sven Nimmermark, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0335007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Escherichia coli och tarmflora samt antibiotikaresistens hos bakterier från svenska kalvar.
Kerstin de Verdier, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0353011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Tarmspiroketer - viktig orsak till smutsägg och sänkt äggproduktion. En studie hos svenska värphöns.
Anders Gunnarsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0137012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 10 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Prövning av snabbtester för paratuberkulos på levande djur, II
Göran Bölske, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0253007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 5 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

När ska suggan grisa ? - betydelsen av dräktighetens längd för smågrisarnas överlevnad
Lotta Rydhmer, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0352008 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Bullerdosmätning i jordbruket för bedömning av risk för hörselskador
Qiuqing Geng, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0435002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer

Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsbekämpning för ekologisk odling av sockerbetor
Albert-Jan Baerveldt, Högskolan i Halmstad

Projektnummer: 0344001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer

Hur skapas attraktiva och hälsosamma arbetsplatser inom svensk äggproduktion?
Peter Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0235011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 22 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer

System för utegående slaktsvin i ekologiskt lantbruk - djurmiljö, hushållning av växtnäring och arbetsmiljö
Christel Benfalk, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0346010 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer

Rhizoctonia solani - Marksmitta finns det, vilka stammar förekommer?
Ulla Bång, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0242016 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 20 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev