Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Hur vi får bönan till bordet? Undanröjande av hinder för sydsvensk produktion av baljväxter till livsmedel

Status: Pågående
Projektnummer: S-23-62-774
Kategori: Regional R&D-collaboration
Branschområden: Crop production
Ansökningsår: 2023
Huvudsökande: Håkan Schroeder
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet
E-postadress: hakan.schroeder@slu.se
Telefon: +46 703176953
Medsökande: Georg Carlsson
Medsökande: Kristina Santén
Beviljade medel: 999 000 SEK

Southern Sweden offers good conditions for cultivating more legumes for human consumption, for example peas and faba beans. But despite increased demands of food legumes, these crops represent a very low proportion of the arable land, and farmers experience difficulties to find profitable outlets for their legume crops. This project will test the hypothesis that the most important obstacles are found in post-harvest steps, for example drying, cleaning, storage and early processing, and that there is a lack of opportunities for dialogue between growers and buyers of food legumes. Through a series of workshops and meetings, we will analyse how farmers and buyers (intermediaries as well as end users) describe the obstacles against secured delivery of regionally grown legumes, and suggest how these obstacles can be removed. By facilitating market access, the project will contribute to improved business opportunities for farmers and an increased south-Swedish cultivation of food legumes.

Det finns goda förutsättningar att odla mer ärter, åkerbönor och andra baljväxter i södra Sverige. Men baljväxter utgör fortfarande en mycket liten andel av åkermarken, och lantbrukare upplever svårigheter att hitta lönsam avsättning för baljväxter trots ökande efterfrågan. I detta projekt ska vi testa hypotesen att de viktigaste hindren finns i stegen efter skörd, till exempel anläggningar för torkning, rensning, lagring och tidig förädling, samt begränsade möjligheter för dialog mellan odlare och köpare av baljväxtråvara. Information kommer att samlas in i workshops och möten. Därefter kommer projektet analysera hur lantbrukare och köpare (såväl mellanhänder som slutanvändare) beskriver hindren för att uppnå säker leverans av baljväxter som kan odlas i regionen, och föreslå hur de viktigaste hindren kan undanröjas. Genom att underlätta avsättningen kommer projektet att bidra till bättre affärsmöjligheter för lantbrukare, och en ökad sydsvensk odling av baljväxter till livsmedel.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

När behöver vi beta stråsädesutsädet?
Lennart Johnsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0133005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Nyckeltal för utvärdering av lösdriftssystem med AMS.
Christel Benfalk, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0230043 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Alger som framtida förnyelsebara fosfor- och kväveresurs till lantbruket
Christian Thaning, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0233021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Basfinansiering av den regionala fältförsöksverksamheten 2007
Carl-Anders Helander, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektnummer: H0633159 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Systemutveckling för 2000-talets mjölkgårdar Etapp II- Bygg- och systemlösningar för mjölkproduktion på Internet-Agriwise
Krister Sällvik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0130012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Inverkan av substratens funktionella egenskaper på produktion av viktiga metaboliter för kon.
Peter Udén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9830016 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Modellbaserad analys av förutsättningarna för minskade kväveförluster från jordbruk och livsmedelsproduktion på regional nivå
Stefan Wirsenius, Chalmers Tekniska Högskola

Projektnummer: 0346007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Utvärdering av ett Real Time Location System (RTLS) för beteende studier av enskilda mjölkkor i lösdrift
Krister Sällvik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Kortare mjölkningsintervall - effekter på mjölkens kvalitet, mjölkningsförloppet och kornas välfärd
Hans Wiktorsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9830037 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Biologiska medel mot blad- och axsjukdomar i stråsäd
Tahsein Amein, SLU, men ej anställd just nu

Projektnummer: 0233004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev