Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Identifiering av nyckelparametrar för effektiv och stabil rötning av gödsel

Status: Pågående
Projektnummer: JTI-22-83-731
Kategori: S-JTI | Cirkularitet / restströmmar
Branschområden: Energy and biomass
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Anna Schnürer
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences
E-postadress: anna.schnurer@slu.se
Telefon: 0743231517
Medsökande: Karin Ahlberg-Eliasson
Medsökande: Anna Schnürer
Beviljade medel: 1 400 383 SEK

Swedish biogas production is crucial to reach environmental and climate targets and manure represents a great potential, corresponding to ca 2,7 Twh. However, the production from manure-based facilities currently only reaches around ca 64 GWh. Due to the character of manure it is difficult to reach economic feasibility, which limits the establishment of new biogas facilities. Moreover, there is no conclusive “best operational management”, and thus the efficiency of the plants is varying a lot and the full potential is not reached. The proposed project will compile and statistically evaluate data from a comprehensive survey of the majority of presently established manure-based biogas facilities, with the overall aim to find links between management and efficient biogas production, e g high degradation, biogas production and nutrient level in digestates, and low residual gas production. The results will be communicated to the scientific community, advisors, stakeholders and farmers.

Svensk biogasproduktion är avgörande för att nå miljö- och klimatmål och gödsel utgör en stor potential, motsvarande ca 2,7 Twh. Produktionen från gödselbaserade anläggningar når dock för närvarande endast cirka 64 GWh. På grund av karaktären på gödsel är det svårt att nå ekonomisk lönsamhet, vilket begränsar etableringen av nya biogasanläggningar. Dessutom finns det ingen "bästa driftstrategi", varför effektiviteten i anläggningarna varierar mycket och den fulla potentialen nås inte. Det föreslagna projektet kommer sammanställa och statistiskt utvärdera data från en omfattande undersökning av majoriteten av idag etablerade gödselbaserade biogasanläggningar, med det övergripande syftet att hitta kopplingar mellan drift och effektiv biogasproduktion, t.ex. hög nedbrytning, biogasproduktion och näringshalt i rötresten, och låg restgasproduktion. Resultaten kommer att kommuniceras till forskarsamhället, rådgivare, intressenter och lantbrukare.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Vidareutveckling av vår- och höstplöjningsteknik på olika jordarter
Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektnummer: 9833053 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Smittspridning av juverpatogener vid automatisk mjölkning.
Torkel Ekman,

Projektnummer: 0230044 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Balanserat styrkort för lantbruksföretag
Gert Göransson,

Projektnummer: 0034001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor
Sigrid Agenäs

Projektnummer: O-17-20-970 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Mjölk

The aim of the project is to study effects of LED-light on milk production and activity in dairy cows. The main hypotheses are that LED light allows maintained cow activity and milk production with less energy used for illumination, and that LED-light makes it possible to apply a dark period during …

Läs mer

Genetisk variation i kalvningssvårigheter och dödfödslar i SRB-rasen
Lena Steinbock,

Projektnummer: 0130032 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Kan förbränning av fjäderfägödsel förbättra hållbarheten?
Erik Sindhöj, RISE - Research Institutes of Sweden, AB

Projektnummer: JTI-22-83-727 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Energy and biomass
Poultry

Poultry manure is commonly used as fertilizer for crop production, however, high nutrient contents and unbalanced nutrient ratios limit application rates and require larger land areas for spreading, driving up manure handling costs. Techniques for incineration and pyrolysis of biomass are …

Läs mer

Stråsädescystnematoder- underskattat hot i svensk spannmålsproduktion
Zahra Omer Elgali, Hushållningssällskapet/ HS Konsult AB

Projektnummer: O-22-20-748 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production

Cereal cyst nematodes (CNN) are considered as major pests in cereals causing considerable yield losses, especially in monoculture systems. The status of CCNs in Sweden is not fully elucidated, but recent surveys conducted in Västra Götaland county showed wide occurrence, specially of Heterodera …

Läs mer

Fördjupad kunskap om brunröta
Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne

Projektnummer: O-22-20-745 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production
Potato

The use of fungicides in potatoes is in many cases unnecessarily large in relation to the risk of infestation of late
blight and tuber blight. With increased and better knowledge of potato late blight and tuber blight, the average control
intensity can probably be reduced by 25–50%. With the …

Läs mer

Baljväxter och sjukdomar i fokus i växtföljden
Lars Persson, Agri Science Sweden AB

Projektnummer: O-22-20-747 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production

Cultivation of legumes will increase due to several factors. Among these are extraction of plant-based proteins for human consumption, a demand for increased self-sufficiency of vegetable proteins within the country, reduced costs for fertilisers by N-fixation in the legumes, and use of legumes as …

Läs mer

Ekonomistyrning mot klimatmålen på gårdsnivå: aktionsforskning och rådgivarnas roll
Uliana Gottlieb, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: R-22-46-760 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Milk

Swedish farmers face increasing societal expectations to contribute to climate change mitigation and need to find economically viable ways to reduce the greenhouse gas (GHG) emissions. Knowledge on the planning- and other control tools for ensuring farm profitability under transition to lower …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev